MENY


Välkommen till Nordanstig – ett stöd för nyanlända

Välkommen till Nordanstig är ett integrationsprojekt som vänder sig till flyktingar från Ukraina och asylsökande från andra länder i vår kommun. Projektet bedrivs i nära samarbete med Röda korset och Bergsjö IF.

Richard Richardsson, arbetsmarknadsvägledare, och Jennie Söderlund, flyktingsamordnare, delar på ansvaret att vara projektsamordnare för Välkommen till Nordanstig.

– Vi tror att idrottsföreningar och civilsamhället är en avgörande faktor för god integration, säger Jennie Söderlund. Fritids- och idrottsaktiviteter är viktiga för människors hälsa, men också en utmärkt arena för att knyta kontakter. Därför kommer vi att försöka vara en förmedlande länk utifrån våra nya nordanstigares intressen och se till att den som exempelvis är intresserad av fotboll får kontakt med Bergsjö IF eller en annan förening.

Projektmedel för integrationsinsatser har beviljats av Länsstyrelsen Gävleborg för ett år framåt. Nordanstigs kommun har ett anvisningstal på 30 personer från Ukraina 2022. Hittills har 13 personer flyttat in i lägenheter i Hassela.

Uppsökande verksamhet

Projektet arbetar uppsökande med information och introduktionssamtal. Hasselagården kommer att fungera som mötesplats med start i oktober. En gång i månaden erbjuds någon form av samhällsinformation och först ut är Arbetsförmedlingen som kommer att berätta om sin verksamhet och de tjänster som är intressanta för målgruppen.

Studieresa, språkaktiviteter och föräldraskapsutbildning

En studieresa planeras i oktober och förhoppningen är att den ska innehålla både besök hos någon förening, företag och sevärdheter i kommunen.

– Genom att samordna oss med frivilligorganisationer och föreningar kan vi erbjuda en större bredd i verksamheten för dem vi är till för och dra nytta av varandras olika kompetenser, säger Jennie Söderlund.

Röda korset i Hassela planerar för språkkafé och håller sin lokal öppen på tisdagar och lördagar. En annan möjlighet till språkträning är att ha kontakt med en fadder eller språkvän.

– Vi försöker matcha personer med liknade intressen eller som kanske har barn i samma åldrar och som kan ha glädje av varandra. Det är ett utmärkt sätt för en nyanländ att få möjlighet att träna på svenska och lära sig mer om vårt samhälle.

Andra aktiviteter som kommer anordnas inom ramen för projektet är utbildning i föräldraskap i Sverige för utrikesfödda föräldrar med barn i åldrarna 0–18 år. Utbildningen handlar om hur det är att vara förälder i Sverige och utgår från FN:s barnkonvention och forskning om föräldraskap.

Röda korset i Hassela planerar för språkkafé. En annan möjlighet till språkträning är att ha kontakt med en fadder eller språkvän.

Jennie Söderlund, flyktingsamordnare och Richard Richardsson, arbetsmarknadsvägledare, delar på ansvaret att vara projektsamordnare för Välkommen till Nordanstig.

För mer information

Jennie Söderlund, flyktingsamordnare

0652-360 23, jennie.soderlund@nordanstig.se


Richard Richardsson, arbetsmarknadshandläggare

0652-367 81, richard.richardsson@nordanstig.se