MENY


Trafikverket manar till ökad uppmärksamhet när risken för viltolyckor ökar under hösten

När vilda djur rör på sig mer under sensommaren och hösten ökar risken för viltolyckor. Trafikverket manar därför trafikanter att vara uppmärksamma ute på vägarna.

Vägar och järnvägar påverkar djur och växter bland annat genom att vara barriärer för djuren. Det blir extra tydligt under hösten då fler viltolyckor inträffar jämfört med under vår och sommar. Nu går vi in i en period när djuren är mer rörliga samtidigt som trafiken är som störst, i gryning och skymning, och då är det viktigt att vara uppmärksam. Det gäller även på vägar med mindre tät trafik.

Hur kan man minska risken för viltolycka?

  • Hastigheten påverkar upptäcktsrisken. Att hålla hastigheten ökar möjligheten att upptäcka vilt på vägen och att hinna reagera i tid.
  • Var vaksam. Håll ögonen på vägområdet och sök av vägkanterna med blicken. Var särskilt vaksam i gryning och skymning och när landskapet ändras, till exempel i övergångar mellan skog och öppen mark. Fokus på vägen och sidoområdet, inte på telefonen.
  • Respektera viltvarningsskyltar, de finns där av en anledning.

Om olyckan är framme

Om du råkar ut för en viltolycka med rådjur, vildsvin, älg, hjort, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn, är du skyldig att anmäla olyckan till polisen och att märka ut platsen. Larma polisen genom att ringa nödnumret 112. Polisen kan då ta hjälp av en eftersöksjägare som söker efter och vid behov avlivar viltet så det slipper lida.

Älg på väg att korsa en mindre bilväg i den svenska sommaren.

Foto: Allan Wiberg