MENY


Låt sopkärlet stå kvar ute

På grund av tekniska problem med sopbilen är sophämtningen försenad i dag.

Problemet med bilen är nu åtgärdat och hämtning pågår. Men området som ska köras är stort, låt därför sopkärlet stå kvar ute så länge.

Tömningen kan komma pågå en bit in på kvällen.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med renhållning

En rad soptunnor i grönskande sommartid.