MENY


Intrång som kostar stora pengar

Inbrott på återvinningscentralerna är vanligare under hösten, men de flesta inkräktare lämnar tomhänta. Omfattande övervakning skrämmer på flykten, men kvar finns kostnader för reparationer.

Mellan augusti och oktober brukar vi se en ökning av antalet inbrott på våra återvinningscentraler. Så sent som i morse bröt sig två personer in på Homons ÅVC i Jättendal.

Precis som de flesta som tar sig in på anläggningen fick de lämna tomhänta.

– Det finns ju egentligen inget av värde att stjäla här, säger avfallschef Jimmy Nilsson. Däremot innebär intrången stora kostnader för att reparera lås, dörrar och stängsel.

Polisen får övervakningsfilm

Återvinningscentralerna har omfattande kameraövervakning som bemannas dygnet runt. Bevakningsföretagets personal ser i realtid när intrången sker och genom högtalaranläggningen uppmanas inkräktare att omedelbart lämna området, vilket i stort sett också alltid sker. Samtidigt larmas polis och bevakningsföretagets egen patrullerande personal ut.

Jimmy Nilsson berättar att alla intrång och skadegörelser polisanmäls och polisen får det inspelade filmmaterialet. Tidigare år har man sett att intrången i hög grad begåtts av personer som åker runt över stora områden. Inget tyder på att den senaste tidens inbrott följer samma mönster, enligt Jimmy Nilsson.

Höga självrisker

– Alldeles oavsett riskerar de ganska mycket genom inbrotten. Jag kan inte se att det man tror sig vinna på att bryta sig in på ett sådant här ställe överhuvudtaget är värt den risken, säger han.

Avfallsanläggningarna är försäkrade, men självriskerna är så pass höga att reparationskostnaderna istället tas i verksamheten.

– Tyvärr landar kostnaderna i slutändan på kommuninvånarna genom avfallstaxan.

Närbild på ett stängsel där en röd skylt berättar att området är videoövervakat dygnet runt.

För mer information

Jimmy Nilsson, enhetschef Avfall och återvinning
0652-362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se