MENY


Talloljeutsläppet i Bottenhavet

I dagsläget har det inte inkommit några rapporter om att tallolja skulle ha nått land vare sig i Sverige eller Finland efter det stora oljeutsläppet i Bottenhavet den 8 juni.

Utsläppet skedde längre ut till havs mellan den svenska och finska kusten och sträckte sig ungefär från Gävle till Härnösand. Inte heller Kustbevakningen har kunnat konstatera några oljepåslag i samband med sina stickprovskontroller vid flertalet öar i kustbandet.

Länsstyrelsen Gävleborg har under torsdagen stämt av aktuellt läge med Länsstyrelserna i Uppsala, Västernorrland och Västerbotten, kustkommunerna, räddningstjänster och Kustbevakningen för att ha en beredskap om oljan skulle nå land vid ett senare tillfälle.

Det finns idag ingen information om vilken mängd som släppts ut och eftersom talloljan beter sig lite annorlunda än exempelvis mineralolja har det varit svårt att bedöma både spridning och mängd.

– I nuläget har vi inte påträffat någon olja längs med Gävleborgskusten och det är inte alls säkert att talloljeutsläppet når land. Tallolja kan däremot nå land i omgångar efter ett utsläpp och därför följer länsstyrelsen tillsammans med övriga berörda myndigheter utvecklingen mycket noga. Vi tar helt enkelt det säkra före det osäkra och håller varandra uppdaterade löpande, säger Ulrika Nilsson, miljötillsynshandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Brun och påträffas oftast i klumpar

Tallolja är brunaktig till färgen och klibbig och kan, när den når land, påträffas i klumpar.

Oljan kan påverka både djur och natur negativt om den till exempel fastnar i fåglars fjädrar.
Det gör den också svår att tvätta bort, särskilt på hundar och andra pälsdjur. Hundar som försöker göra rent pälsen genom att slicka, kan bli sjuka.

Oljan innehåller även ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner såsom irritation av hud och ögon. Vid kontakt med tallolja rekommenderar giftinformationscentralen att skölja med vatten eller tvätta huden med tvål och vatten.

Bevakningen fortsätter under sommar och höst

Kustbevakningen och länsstyrelserna kommer, inom ramen för sitt ordinarie arbete under sommaren och hösten, att hålla utkik efter tallolja i samband med andra inventeringar längs med kusten.

Vänd dig till Kustbevakningen Länk till annan webbplats. eller berörd kommun om du skulle upptäcka tallolja längs våra kuster.

Läs mer om utsläppet hos Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

Kustbevakningens havsövervakningsflygplan i luften.

Foto: Kustbevakningen

För mer information

Kontakta Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

 

Nordanstigs kommun
0652-360 00, kommun@nordanstig.se