MENY


Stärkt bemanning efter IVO-tillsyn

Tillräckligt med personal för planerade insatser och utrymme att svara på larm måste finnas. Nu har bemanningen stärkts på helger, kvälls- och nattetid vid ett av våra boenden efter IVO:s kritik.

Efter tillsyn på ett av våra särskilda boenden tidigare i år ansåg Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att boende med demenssjukdom och liknande symptom inte kunde få sina behov av hjälp och stöd samt trygghet och säkerhet tillgodosedda nattetid.

Utökad bemanning

Det måste finnas tillräckligt med personal för att utföra planerade insatser, och utöver det utrymme att svara på larm och möta bland annat oro, vilsenhet och aggressivitet hos de boende, skriver IVO i beslutet.

Nu vill myndigheten att kommunen redogör för vilka åtgärder som gjorts eller planeras för att komma tillrätta med bristerna nattetid.

Vård- och omsorgschef Karin Henningsson berättar att omsorgsverksamheten tagit IVO:s synpunkter på största allvar. Redan i mars förstärktes bemanningen på boendet nattetid. Även dagtid på helger och kvällstid har bemanningen utökats.

Samtycke efter samråd

Inspektionen för vård och omsorg pekar också på att boende inte samtyckt till användande av bland annat trygghetskamera. Men det finns samtycke, dokumentation och ingen inspelning görs, säger Karin Henningsson.

– Vi anser att vår användning av trygghetskamera – som alltid sker efter samråd med minst de anhöriga – skyddar och hjälper våra boende. Vår bedömning är också att användningen är i överensstämmelse med socialtjänstlagen och dess intentioner, säger hon.

Senast 15 september ska kommunstyrelsens svar kring vilka åtgärder som vidtagits ha inkommit till IVO.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Karin Henningsson, vård- och omsorgschef
070-190 12 52, karin.henningsson@nordanstig.se