MENY


2024 får vi äntligen sortering av matavfall

Att sortera matavfall är en stor vinning för miljön och dessutom ett politiskt klubbat beslut. Under januari 2024 påbörjas utkörning av bruna kärl till våra kunder. Samtidigt som vi startar insamling av matavfall tar vi över driften av sopbilen.

Varje år slängs stora mängder matavfall i Sverige. Vad många inte tänker på är att matresterna innehåller massor av energi och näring. När det kastas tillsammans med vanliga sopor går värdefullt material förlorat. En stor del av allt matavfall som slängs i Sverige kommer från hushållen så vi har alla en viktig uppgift i att sortera.

– Vi får en del frågor kring sortering av matavfall och när vi ska börja med det. Nu har vi ett glädjande besked att det är på gång – 1 januari 2024 börjar vi köra ut bruna kärl till våra renhållningskunder, även fritidshuskunder, berättar avfallschef Jimmy Nilsson.

Väl förberedda

Alla kommer i god tid få utförlig information om vad som gäller när insamlingen av matavfall startar.

– Kunderna ska känna att de är väl förberedda och veta vad de ska tänka på inför starten av matavfallsinsamlingen. Vi kommer skicka ut information till samtliga och besvara alla eventuella frågor, säger Jimmy Nilsson.

Egen sopbil

De nya bruna kärlen har samma storlek som ett vanligt 140-liters kärl. De placeras bredvid det gröna kärlet för hushållsavfall och båda kärlen hämtas av samma sopbil.

– Vid årsskiftet 2024 går avtalet med nuvarande entreprenör ut och vi kommer äga och köra sopbilen själva. Vår sopbil kommer ha två separata fack vilket betyder att den kör ut och tömmer båda typerna av kärl samtidigt. I det ena facket töms gröna kärlet med vanligt hushållsavfall och i det andra bruna kärlet med matavfall, berättar Jimmy Nilsson.

Kostnaderna för matavfallshantering ingår i den normala avfallstaxan.

– Vi kan i dagsläget inte säga hur taxan kommer se ut i januari 2024. Det är lång tid kvar och många kriterier spelar roll. De ökade bränslekostnaderna påverkar taxan oavsett om i hämtar ett eller två kärl. Vi spar å andra sidan mycket på att köra i egen regi istället för att lägga ut på entreprenad, säger Jimmy Nilsson.

Möjlighet att kompostera själv

Den som själv vill kompostera sitt matavfall behöver anmäla innehav av godkänd kompost för matavfall till Norrhälsinge miljökontor. Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker och helst vara en varmkompost. Med skadedjurssäker menas att flugor, fåglar eller gnagare inte ska komma åt avfallet eller lockas dit.

Matavfall är en värdefull resurs

I det nya bruna kärlet ska matavfall som kaffesump, potatisskal och gamla matrester sorteras. Matavfallet omvandlas sedan till biogas. Gasen kan till exempel förädlas till miljövänlig fordonsgas. Resterna vid framställningen av gas blir näringsämnen, så som mineraler och fosfor, för användning på produktiv åkermark.

Jimmy Nilsson håller i brunt avfallskärl.

Avfallschef Jimmy Nilsson förbereder införandet av bruna avfallskärl.

För mer information

Avfall och återvinning

telefontid: måndag–fredag klockan 9.00–12.00

0652-361 86, 361 84