MENY


Nu rivs gamla förskolan i Gnarp

Den nya förskolan i Gnarp är snart färdig för inflyttning så under vecka 27 påbörjas rivningen av de gamla byggnaderna. Efter rivningen kommer marken återställas och det kommer byggas en ny utegård.

Måndag 4 juli startar rivningen av den gamla förskolan i Gnarp. Det är byggnaderna Säcken och Villervallan som tas ner. (Vallen 28:1, Bergevägen 27)

Arbete kommer pågå mån–fre mellan 07.00–17.00. (Eventuellt bullrande arbete sker 08.00–17.00.)

Tidsplan

  • Säcken, påbörjas vecka 27 med invändig rivning, slutet av vecka 27 utvändig rivning.
  • Förskolebyggnaden, påbörjas mitten av vecka 28 med invändig rivning, utvändig rivning vecka 29–32.
  • Återställning av mark sker under vecka 33.

Inflyttning

Den nya förskolan öppnar 16 augusti. Fram till dess håller förskolan till i tillfälliga lokaler. De nya lekytorna närmast nya förskolan planeras vara klara till öppningen i augusti, resten färdigställs under september.

(alt=””)

För mer information

Mac Herrmann, projektledare

0652-360 52, mac.herrmann@nordanstig.se


Thomaz Nordh, enhetschef

0652-360 00