MENY


Toppbetyg för vår avfallshantering

Avfall Sveriges senaste mätning ger höga betyg till vår avfallshantering. Det blev en delad femteplacering i sammanvägd kundnöjdhet. Och bara en kommun hamnar högre i kunnighet och servicekänsla.

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige genomför varje år kundundersökningar som svart på vitt visar hur nöjda medborgare och kunder är med kommunernas avfallshantering. Frågorna handlar bland annat om service, information, tillgänglighet och bemötande.

Nu har 2021 års mätning sammanställts och resultaten är mycket glädjande. Av de 62 deltagande kommunerna hamnar vår avfallsverksamhet på en andraplats i landet när kunderna betygsätter personalens kunnighet och servicekänsla.

– Det är såklart jätteroligt. Vi får också mycket uppskattning av besökarna på plats härute, säger avfallschef Jimmy Nilsson.

Höga placeringar

I den sammantagna nöjdheten landar vi på en delad femteplats och den skriftliga informationen från återvinningscentralerna delar sjätteplatsen. Kunderna upplever också att de får mycket för pengarna. När frågan ställs hur prisvärda våra avfallstjänster är blir svaret värt en delad tredjeplats i landet.

Nordanstigs kommun har deltagit i mätningarna vartannat år och även mätningen 2019 visade ökad kundnöjdhet. Enligt Jimmy Nilsson är det tydliga tecken på att vi är på rätt väg i miljöarbetet som rör avfall och återvinning.

Fler nyheter på G

– Mycket pekar åt rätt håll i de senaste mätningarna, säger Jimmy Nilsson, som berättar att mer är på gång.

Bland annat kommer matavfallet att samlas in med start 2024. Införandet av den bruna tunnan till hushåll och övriga kunder sker etappvis från 1 januari 2024. Samtidigt tas också sophämtningen hem och drivs i egen regi med egen bil.

– Fler och fler kommuner sköter insamlingen själva. Vi ser också risker med bristande konkurrens framöver, vilket i sin tur betyder ökade kostnader. Egna bilar ger bättre kostnadskontroll, större flexibilitet och kontroll överlag över vårt uppdrag, säger Jimmy Nilsson.

En man lutar sig mot en gul container på en avfallsgård.

Jimmy Nilsson är avfallschef i Nordanstigs kommun.

För mer information

Jimmy Nilsson, enhetschef Avfall och återvinning
0652-362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se