MENY


Nordanstigs kommun och Mittuniversitetet tecknar samverkansavtal

Måndag 13 juni tecknades ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Nordanstigs kommun. Parterna avsätter tillsammans totalt fyra miljoner kronor till gemensamma forskningsprojekt under avtalsperioden.

– Att fortsätta bygga samarbeten mellan Mittuniversitetet och regionens kommuner är en avgörande pusselbit i förverkligandet av Mittuniversitetets vision att vara ett globalt universitet med regionalt engagemang. På det här sättet skapar vi en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte som stimulerar regionens och landets tillväxt och ökar kvaliteten i grundutbildning och forskning, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

I avtalet pekas ett antal profilområden ut som särskilt viktiga att samverka kring. Det handlar om:

  • Utvecklad och kostnadseffektiv välfärd inom vård, omsorg och skola.
  • Hållbar tillväxt, landsbygdsutveckling och innovation inom den organisatoriska kommunen, den geografiska kommunen och dess näringsliv.
  • Ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet inkluderande främjad folkhälsa.

Inom dessa områden bedriver universitetet stark forskning i samverkan med såväl aktörer i regionen som ledande internationella näringslivspartners.

– Vi är stolta att Nordanstigs kommun har nått ett nära samarbete med Mittuniversitetet. Mittuniversitetets roll i vår arbetsmarknadsregion är viktig. Vårt samarbete kommer handla om hur vi utvecklar viktiga områden som kommunens omsorg, skola, folkhälsa och inte minst näringslivets framtid, säger Erik Hedlund, kommunchef Nordanstigs kommun.

Mittuniversitetet satsar två miljoner kronor i samverkansavtalet och Nordanstigs kommun investerar lika mycket. Avtalet löper från 1 juli 2022 till 30 juni 2026.

Forskningsprojekten kommer samordnas av kommunens utvecklingsenhet.

– Jag är jätteglad att avtalet tecknats i dag men det är förstås bara början. Nu följer det spännande arbetet med att ta fram konkreta forskningsområden som vi ska ägna oss åt de kommande åren. Det viktigaste för oss är att vi gör saker som är till verklig nytta för samhället och alla Nordanstigsbor, säger Eva-Lisa Järvinen, chef för utvecklings- och upphandlingsenheten.

Personporträtt Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Erik Hedlund, kommunchef.

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Erik Hedlund, kommunchef.

För mer information

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Erik Hedlund, kommunchef Nordanstigs kommun, 070-279 34 76