MENY


Goda nyheter för dubbelspår på Ostkustbanan

I dag beslutade regeringen att den ursprungliga planen för utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan fortsatt ska gälla. Därmed är farhågorna om minst sju års försening borta.

Först ut i projektet för dubbelspår på Ostkustbanan är avsnittet Gävle–Kringlan, en sträcka på fyra mil som har stor betydelse, både nationellt och regionalt.

Trafikverkets förslag till nationell plan hade – om det hade genomförts – inneburit att fyra miljarder kronor hade tagits bort och lett till minst sju års försening av bygget mellan Gävle och Kringlan.

Regeringens beslut i dag om ny nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033 innebär att utbyggnaden fortsätter enligt den ursprungliga planen. Beslutet innehåller också ytterligare fem miljarder kronor till Nya Ostkustbanan, utöver det som Trafikverket föreslagit.

"Förstått vikten av dubbelspår"

För Nya Ostkustbanan, där vår kommun är en av delägarna, är det goda nyheter.

– Det har varit en tid av oro efter att Trafikverkets förslag till nationell plan släpptes. Det är glädjande att regeringen har förstått hur viktigt ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är för regionen och för hela Sverige, säger Nordanstigs representant i bolaget, Stig Eng.

Han säger också att man i bolaget under planperioden kommer att jobba intensivt för att få loss ytterligare medel till en fortsatt utbyggnad av Ostkustbanan.

Ska påskynda bygget

Ostkustbanan 2015 AB, i vardagligt tal Nya Ostkustbanan, bildades 2015 av regionerna i Gävleborg och Västernorrland samt kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik.

Bakgrunden är järnvägens stora betydelse för utvecklingen längs södra Norrlandskusten. Bolagets uppdrag är att påskynda utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.

Läs mer på Nya Ostkustbanans webbplats Länk till annan webbplats.

Bild av en perrong och dubbla spår på väg ut från en station.

För mer information

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande
070-397 63 23