MENY


Mellanfjärdens övergödning kartläggs

Nu går vi till botten med Mellanfjärdens övergödningsproblem. Provplatser har inventerats och målet är att spåra varifrån näringsämnena kommer för att kunna sätta in åtgärder för bättre vattenkvalitet.

Mellanfjärden har under flera år haft problem med övergödning inne i själva viken. Det är inget ovanligt i sig, många kustområden har sådana problem. Det kan finnas många faktorer som bidrar till den höga näringshalten i vattnet; näringsrikt havsvatten som kommer in i viken med strömmarna, avloppsreningsverk, skogsbruk, jordbruk och brist på trädridåer längs vattendragen.

Prover i sjö och å

Nu vill vi gå till botten med problemet och försöka ta reda på var näringstillförseln kommer ifrån. För att reda ut detta kommer vi under en längre tid ta vattenprover runt Jättendalssjön och i Edsmyrån. Med regelbundna provtagningar får vi en bild av var näringen finns och kan på så vis göra åtgärder där de gör mest nytta.

Kan läcka under lång tid efteråt

Det kan även finnas viss del av så kallad internbelastning, vilket innebär att det har samlats mycket näringsämnen i bottnarna, ämnen som pytsas ut under flera år även om vi skulle åtgärda all extern näringstillförsel. För att ta reda på hur näringsrika bottnarna är kommer det även tas bottenprover i Jättendalssjön.

Konsulter har varit ute i fält och letat upp provtagningsplatser. Just nu arbetar de med att ta fram ett kontrollprogram.

Två män står i ett vattendrag och genomför mätningar.

Fältarbetena för att inventera mätpunkter är genomförda, nu tas kontrollprogram fram.

För mer information

Trollet Ingelman Åslund, projektledare
0652-361 61, trollet.ingelman.aslund@nordanstig.se