MENY


”Grönt ljus” för Gnarps skola

Under flera år har Gnarps skola arbetat målmedvetet för att förbättra skolans kvalitetsarbete. Skolinspektionen påpekade 2019 flera brister. Häromdagen avslutades ärendet med grönt ljus från myndigheten.

Våren 2019 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Gnarps skola. Myndigheten konstaterade brister bland annat i rutiner kring anmälan om barn i behov av särskilt stöd samt redovisning av tidpunkt när insatserna startat. Under åren därefter genomfördes en rad uppföljningar av skolans åtgärder.

"Målmedvetet arbete bakom"

I sitt senaste beslut meddelar Skolinspektionen att ärendet avslutas och att man nu är nöjd med åtgärderna på Gnarps skola.

Nöjd är man också på Gnarps skola där beslutet firats med tårta.

– Det är otroligt glädjande att det ärende som legat hos Skolinspektionen sedan 2019 äntligen är avslutat. Det är ett målmedvetet arbete som ligger bakom. Vi har nu ett bra systematiskt kvalitetsarbete i Nordanstigs kommun där vi kontinuerligt följer upp både värdegrundsarbetet och måluppfyllelsen, säger rektor Katrinne Bylund.

Huvudmannen bra stöd

Det har de senaste åren funnits mycket att utveckla på Gnarps skola. Den utmaningen var också en anledning till att Katrinne Bylund sökte jobbet som rektor. I arbetet med att avhjälpa de brister som Skolinspektionen påpekat har huvudmannen varit ett bra stöd.

Katrinne Bylund lyfter fram lärarnas, övriga skolpersonalens och elevhälsans roll i att ärendet nu avslutats. De har alla varit viktiga delar i utvecklingsarbetet, säger hon.

– I arbetet framåt gäller det nu att hålla i och hålla ut i de rutiner som vi har arbetat upp. Det väl uppbyggda systematiska kvalitetsarbetet kommer att vara till stor hjälp här.

Uppdukat bord med tårta, bubbel och serpentiner. I förgrunden Skolinspektionens positiva beslut.

Ett målmedvetet kvalitetsarbete och Skolinspektionens godkännande bör firas. Det gjordes med tårta och lokalt bubbel.

För mer information

Katrinne Bylund, rektor
0652-360 75, katrinne.bylund@nordanstig.se