MENY


Beläggningsarbete på gång- och cykelväg i Bergsjö

Med början vecka 23 tas asfalten bort på några gång- och cykelvägssträckor i centrala Bergsjö där järnvägen gick tidigare.

Sträckorna som berörs är mellan Skolvägen–Lönnbergsvägen, längs Bållebergsvägen–Rigvägen–Södra vägen samt Södra vägen–Östigårdsvägen–Schönströms väg. Asfalten har varit dålig i många år och därför rivs den nu bort och ersätts med ett lager grus för att få en jämnare yta att gå och cykla på.

Arbetet beräknas vara klart vecka 26.

Flygbild över centrala Bergsjö

Den röda markeringen visar cykelvägen där asfalten kommer att tas bort.

För mer information

Erland Jacobsen, teknik- och miljöhandläggare

0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se