MENY


Steg mot ökad kvalitet i sociala arbetet

Tre erfarna socionomer ger bra tillskott till Barn och familj. Med bland annat nya sätt att samverka och ny sammanhållen enhet för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser tar vår nya socialtjänst form steg för steg.

De organisationsförändringar inom vår socialtjänst som startade i början av 2021 går vidare. Förändringarna tog avstamp i en utredning som pekade på åtta prioriteringar. Nu har tre enheter ombildats för att kombinerade insatser bättre ska nå de målgrupper som har behov av dem.

Samverkan och nya inslag

Ett exempel är enheterna försörjningsstöd och arbetsmarknad som slås ihop och inom kort flyttar till arbetsmarknadsenhetens nyrustade lokaler. Enheten vuxenstöd och funktionshinder slås också ihop och får anpassade lokaler. Arbetsformerna har utvecklats för att både behålla en god samverkan, men också införa nya inslag. Steg för steg tar vår nya socialtjänst form.

Det har inom enheten Barn och familj funnits en oro inför sommaren och semestrarna. Pensionsavgång, medarbetare som erbjudits arbete på annan ort – och under vinterhalvåret även en hög sjukfrånvaro – har belastat verksamheten.

Erfarna socionomer

Men enhetschefen för Barn och familj, Katarina Sjölander Hamrin, ser positivt på framtiden och lyfter fram att personalen på egna enheten och de nya har stor vilja och förmåga att rycka in och stötta varandra vid arbetstoppar. Det har gjort att kontakter och stöd till enskilda trots belastningen fungerat väl.

Med rekryteringen av tre erfarna socionomer till Barn och familj, varav en börjar redan i juli, ser läget också mycket bättre ut framöver, enligt Katarina Sjölander Hamrin.

– Vi är fortfarande i ett förändringsarbete, men vi har kommit en god bit på väg, säger hon.

Barnfingrar som omsluter en vuxens pekfinger.

För mer information

Katarina Sjölander Hamrin, enhetschef Barn och familj
0652-361 74, katarina.sjolander-hamrin@nordanstig.se

 

Karin Henningsson, socialchef
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se