MENY


Sänkt vattennivå i två sjöar i sommar

Var försiktig när du dyker eller åker båt på Kyrksjön och Storsjön i sommar. Underhåll på kraftverksdammen i Sindra gör att vattennivån behöver sänkas. Tillgängligheten till friluftsområdet påverkas också.

Dammanläggningen vid Forsa Övre kraftverk i Storsjöns utlopp till Harmångersån är i stort behov av underhållsåtgärder. Med start i juni kommer betongkonstruktionen att renoveras och dammluckorna att bytas ut. För att genomföra åtgärderna kommer vattennivån i Kyrksjön och Storsjön vid Bergsjö att ligga cirka 0,5 meter under normal sommarnivå.

Risk för bottenkänning

Den som åker båt på sjöarna bör vara medveten om att stenar och grynnor kan ligga högre än normalt. Badande bör vara extra noga med att vattendjupet är tillräckligt vid dykning för att undvika bottenkänning på grund av den lägre nivån.

Arbetena pågår mellan juni och september och påverkar även tillgängligheten till utflyktsmålet Sindra och till naturstigen. Avstängningar kommer att göras vid intagskanalen till kraftverket samt gångbron över dammen.

Respektera avstängningar!

Streamgate North, som äger dammanläggningen, uppmanar allmänheten att respektera avstängningarna och att det är ett arbetsområde med risk för skador.

Frågor kan ställas till Streamgate Norths konsult, Hans Rohlin.
Han nås på hans.rohlin@gmail.com eller på 070-567 63 77.

Vattenspegel framför en fördämning med en stenbumling i förgrunden.