MENY


Vägbelysningen fråga som kräver långsiktighet

Medborgardialoger om vägbelysningen i kommunen har nu hållits på fem orter och arbetet med att ta fram en vägbelysningsstrategi inför framtiden fortsätter.

Under maj månad besöktes Bergsjö, Gnarp, Hassela, Harmånger och Ilsbo för att hålla medborgardialoger om framtidens vägbelysning. Frågan är viktig för många, men den är också komplex. Bland annat ställer nya statliga regelverk krav på utformning och teknik och med det kommer också stora kostnader.

En vägbelysningsstrategi ska tas fram för att det ska vara tydligt hur underhåll, ansvar och prioriteringar ska se ut över tid. Långsiktigheten är viktig – strategin ska hålla länge och inte vara beroende av vilka partier som styr kommunen. Tidsperspektivet är 25–30 år.

Stora investeringar krävs

Vägbelysning är kostsamt och på grund av oroligheterna i världen har priserna ökat ytterligare. I april 2022 kostade det mellan 56 000 och 58 000 kronor att byta ut en enda belysningspunkt. Med en belysningspunkt avses stolpe, armatur och kabel.

– I vår kommun finns totalt 3190 belysningspunkter, säger Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare. Av det antalet äger och ansvarar kommunen för 2720 belysningspunkter fördelat på 107 belysningsanläggningar. Alla är förstås inte dåliga och behöver bytas ut, men under en femtonårsperiod är det mycket som behöver åtgärdas. Vi försöker nu komma dit där vi borde ha varit.

För att komma i fas med underhållet skulle det behöva avsättas runt 145 miljoner kronor den kommande femtonårsperioden. Görs det underhållsarbetet kommer kostnaden för underhåll sedan att bli lägre eftersom hela anläggningen kommer att vara i bra skick.

Utöver kostnadskalkylens 145 miljoner kronor tillkommer kostnader för borrningar under vägar som behöver korsas samt avstängningar och påkörningsskydd (TMA-skydd) vid arbete utefter Trafikverkets vägar när vägbelysningsarbetet ska utföras. Med det inräknat blir den totala kostnaden närmare 200 miljoner kronor om arbetet skulle utföras idag. Priserna på både material och bränsle förändras över tid vilket innebär att kostnaderna sannolikt kommer att bli högre.

Synpunkter sammanställs

Till och med den 30 april fanns möjlighet att svara på en enkätundersökning om vägbelysningen. 112 personer svarade och majoriteten var kvinnor. De synpunkter som framkommit där och under medborgardialogerna kommer att sammanställas och presenteras för politiken och kommuniceras ut till medborgarna. Dialoger med förtroendevalda planeras efter sommaren och planen är att en belysningsstrategi ska finnas för beslut kring årsskiftet.

För mer information

Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandlägggare
0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se

 

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se