MENY


Ny utförare får ta över försenat Gnarpsbygge

Efter långa förseningar, skatteskulder och senast en avbruten slutbesiktning väljer vi nu att häva avtalet med den entreprenör som bygger Gnarps nya förskola.

Nordanstigs kommun häver avtalet med entreprenören Friendly Building Ingrid AB. Företaget bygger den nya klimatsmarta förskolan i Gnarp, men projektet har dragits med förseningar.

Krav: Inga skatteskulder

En slutbesiktning påbörjades efter att entreprenören nyligen meddelat att förskolan färdigställts. Besiktningen avbröts emellertid av den oberoende besiktningsmannen som bedömer att byggnaden inte är i ett så pass färdigt skick att en slutbesiktning kan fullföljas.

Skolan skulle ha stått färdig sista november 2021.

Friendly Building Ingrid AB har även skatteskulder, vilket är huvudskälet för beslutet att nu häva avtalet. Ett grundkrav som ställs på företag som har offentligt finansierade uppdrag är att skatter och avgifter betalas. Det kravet finns även i det nu hävda avtalet. Tidigare har kommunen också anmodat Friendly Building att reglera skatteskulden, vilket inte skett.

Konceptet ligger rätt i tiden

Enligt Thomaz Nordh, enhetschef för Teknik och hållbarhet, har kommunen sträckt sig så långt som det är möjligt för att entreprenören skulle kunna färdigställa förskolan, men säger också att det inte längre går.

– Vi är nu i ett läge där vi omedelbart behöver tillträde till förskolan så att en annan entreprenör kan komma in och färdigställa bygget. Våra förskolebarn och personal behöver ta förskolan i bruk till höstterminen.

Thomaz Nordh säger att den uppkomna situationen är beklaglig, men att Friendly Buildings miljövänliga koncept ligger rätt i tiden. Förskolan – när den väl står klar – kommer att vara ett lyft för både barn och medarbetare, och inte minst för miljön.

Illustration av den nya förskolans sammankopplade huskroppar.

Illustration: Cage Copher, Street Monkey Architects

För mer information

Thomaz Nordh, enhetschef
0652-360 00