MENY


Besiktning och utbyte av vägbelysning

En rötskadebesiktning av kommunens belysningsstolpar kommer att påbörjas i slutet av vecka 20. Besiktningen utförs vart åttonde år för att i tid hitta stolpar som blivit dåliga.

Kommunens entreprenör Vattenfall Services Nordic AB anlitar företaget Kraftservice som utför besiktningen. 

Samtidigt påbörjas även arbeten i Gnarp där vår entreprenör kommer byta ut vägbelysningen på Södra vägen mellan korsningen Stationsvägen–Södra Vägen och korsningen Kyrkvägen–Gammelgårdsvägen samt utefter Gräftgränd och Armévägen.

Bilden visar en vägbelysningsstolpe i trä.

För mer information

Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare
0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se