MENY


Tankeväckande teater om bemötande i vården

Kan vi bli ännu bättre på att bemöta dem vi ska hjälpa? Den här veckan har medarbetarna inom vård och omsorg fått ta del av en interaktiv teaterföreställning på Bergsjögården om bemötande i vården.

Alla yrkesgrupper inom Vård och omsorg gavs möjlighet att ta del av utbildningen i teaterform. Föreställningen gavs både för- och eftermiddag under tre dagar. Publiken fick uppleva ett hemtjänstbesök hos gamla Lilly, ett besök som inte alls fungerande bra och efter föreställningen bjöd skådespelarna in publiken till diskussion. Sedan fick två deltagare i publiken spela upp hemtjänstbesöket på nytt – den här gången ett besök som gick rätt till.

– Bemötandet är så viktigt för att kunden ska känna sig trygg, säger Tua Eurén, enhetschef, som tillsammans med undersköterskan och rehabiliteringsassistenten Camilla Nilsson fick spela upp besöket som det borde gått till hos Lilly.

Gunilla Woxlin som är enhetschef och omsorgsutvecklare instämmer. Verksamhetens värdegrund innebär bra bemötande och ett relationsskapande förhållningssätt där ledorden är respekt, självbestämmande, trygghet och engagemang. Hur vi agerar och förhåller oss i vårt arbete styrs av den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen, att varje människa ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande säger Gunilla Woxlin.

Viktigt reflektera över yrkesrollen

Tanken med föreställningen är att deltagarna får leva sig in i olika situationer, som väcker glädje och engagemang vilket i sin tur lockar till skratt och empati. Det ger möjlighet för publiken att reflektera över den egna yrkesrollen.

Karin Johansson som jobbar i hemtjänstens nattpatrull uppskattade föreställningen.

– Jag tänker att det blir en tankeställare. Man behöver tänka till fast man jobbat länge säger Karin.

Spotlight Utbildning som gav föreställningen består av utbildade skådespelare som även arbetat många år inom vård och omsorg. Under 17 år har de spelat teater för personal inom vård och omsorg med målet att alla vårdtagare ska få bästa möjliga bemötande.

Tre kvinnor på en teaterscen. I förgrunden syns några i publiken.

Tua Eurén och Camilla Nilsson fick spela upp besöket som det borde gått till hos Lilly.

Tre kvinnliga skådespelare sitter på kanten av en teaterscen och samtalar med publiken.

Efter det första hemtjänstbesök som inte alls gick till som det borde bjöd skådespelarna in publiken till diskussion.

Tre kvinnor som sitter i en biosalong.

Anna-Stina Palm, Karin Bergström och Karin Johansson arbetar i nattpatrullen inom hemtjänsten och tyckte att de teaterföreställningen var en bra tankeställare.

För mer information

Gunilla Woxlin, enhets- och omsorgsutvecklare
0652-361 07, gunilla.voxlin@nordanstig.se

 

Tua Eurén, enhetschef

0652-362 06, tua.euren@nordanstig.se