MENY


Näringslivet nyckelspelare i totalförsvaret

I veckan samlades representanter från näringslivet i Hudiksvall och Nordanstig för att lyssna på information från Försvarsmakten och Länsstyrelsen Gävleborg om näringslivets viktiga roll i det svenska totalförsvaret.

Mikael Mineur, tidigare diplomat och anställd inom Försvarsmakten, drog upp en tidslinje över förändringarna inom det svenska försvaret från mitten av 1990-talet till i dag.

– År 1993 hade vi 850 000 man i försvaret, i dag ryms Försvarsmaktens samtliga personal i Friends Arena, det vill säga inte fler än 50 000 personer, betonade Mikael Mineur.

Tillsammans med Erik Blom från Länsstyrelsen Gävleborg berättade han hur arbetet med återuppbyggnaden av framför allt det civila försvaret nu pågår, och vad som förväntas av Sveriges kommuner, regioner och företag.

– Vi kan sitta i Stockholm och göra planer, men om vi inte lyckas engagera näringslivet kommer planerna inte att fungera. Det är i företagen som både utrustning, som fordon och verkstäder, men också människorna finns, sade Mikeal Mineur.

Träffen arrangerades av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner och just nu planeras för ett nästa steg under hösten.

Vill du veta mer om hur du eller ditt företag kan bidra till det civila försvarets motståndskraft i händelse av krig eller höjd beredskap? I så fall är du välkommen att kontakta vår samordnare för civilt försvar.

Två män på en scen med en stor powerpointbild i bakgrunden.

För mer information

Thomas Johnson, samordnare civilt försvar
0650-297 34, thomas.johnson@hudiksvall.se