MENY


Nu ska vresrosen bort från stranden

Den är visserligen vacker att se på, men hör inte hemma på våra breddgrader. Nu ska vresrosen grävas bort från Sörfjärdens stränder till förmån för naturlig vegetation och rekreation.

”Vresros är en storväxt och mycket härdig buske som klarar av både bränning, perioder av torka, höga temperaturer och sandtäckning”. Så beskriver Naturvårdsverket arten som är vanlig, inte minst utmed Norrlandskusten.

Återstår att se om den står emot grävskopan.

Naturlig mångfald

Nu har vi nämligen i samarbete med Sörfjärdens Intresseförening, Varpsand AB och Gnarps Skifteslags Samfällighetsförening beviljats ett LONA-bidrag för att bekämpa vresros på stränderna i Sörfjärden. För även om den är vacker att se på börjar vresrosens utbredning bli ett bekymmer.

Arten hör egentligen hemma i Östasien och Japan. Med LONA-bidraget ska rosen grävas bort med rötterna från Sörfjärdens stränder i ett projekt som startar i år och avslutas 2024. Åtgärden väntas gynna platsens naturliga mångfald samtidigt som tillgängligheten till stränderna ökar och därmed möjligheterna till rekreation i området.

Hälften i bidrag

Initiativet togs av Sörfjärdens Intresseförening, men bidraget har sökts av kommunen enligt Naturvårdsverkets regler. Det är Länsstyrelsen som beviljat bidraget på 85 000 kronor, vilket utgör hälften av kostnaden på 170 000 kronor. Resten står Varpsand AB för genom kontanta medel och Sörfjärdens Intresseförening bidrar med ideellt arbete.

Om invasiva växter på nordanstig.se

Läs mer om vresros hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Fakta LONA

Lokal naturvårdssatsning, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Grön vresros med mörkrosa blommor fotograferad på en disig strand.

För mer information

Trollet Ingelman Åslund, ekolog
0652-361 61, trollet.ingelman.aslund@nordanstig.se