MENY


Utskottet: Personalärende korrekt hanterat

Kommunens personalutskott har granskat ett omskrivet personalärende.

Ett personalärende i kommunen har uppmärksammats i en serie artiklar i lokalmedia. Ledningsutskottet som också är personalutskott har nu granskat ärendet.

Utskottet har tagit del av redogörelsen av de insatser som gjorts under lång tid. Det handlar bland annat om dokumentation och samverkan, där alla parter inklusive HR-enhet, facklig företrädare och skyddsombud har deltagit.

"Följer alltid lagstiftningen"

I sitt beslut bedömer personalutskottet att ärendet har hanterats korrekt. Samtliga ledamöter, både ordinarie och ersättare, var eniga i beslutet.

Det är viktigt att kommunens alla medarbetare förstår att personalärenden alltid hanteras utifrån lagstiftningen, även om parterna i sak inte är överens, säger kommunchef Erik Hedlund:

– Som arbetsgivare är vi skyldiga att följa arbetsrättslig lagstiftning, föreskrifter, egen policy och riktlinjer. Det gör vi också alltid i de här ganska sällsynta ärendena. Det vill jag att alla medarbetare ska vara trygga med.

Ledningsutskottets protokoll 2022-04-12 (sid. 31) , 380.9 kB.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se