MENY


Rekordresultat och slopad biblioteksavgift

Nästan 60 miljoner kronor plus står det på sista raden i årsredovisningen för 2021. Den innehåller också en hel del friskhetstecken som ökad måluppfyllelse i skolan, bibehållna befolkningssiffror och minskat fossilberoende.

Svenska politiker får ibland ta emot hot och i mer sällsynta fall förekommer våld mot politiker. Under måndagseftermiddagen och innan kvällens fullmäktigesammanträde fick de förtroendevalda i fullmäktige utbildning kring hot och våld. Kursen leddes av Sveriges kommuner och regioner och syftet är att stimulera till ett systematiskt förebyggande arbete mot hot och hat, och att stärka de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag. Årets val gör utbildningen särskilt aktuell.

Bra resultat – i pengar och mål

April månads fullmäktige kom att handla mycket om siffror. Inte mindre än nio årsredovisningar hade ledamöterna att ta ställning till. Först ut var årsredovisning 2021 för Nordanstigs kommun med rekordresultatet 59,4 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budgeten med 42,6 miljoner.

Ett bra skatteunderlag kopplat bland annat till bibehållna befolkningssiffror och generösa statsbidrag är delförklaringar till det fina resultatet. Även om det fortfarande finns underskott i flera tunga verksamheter är de inte alls så stora som de varit de senaste åren, vilket hjälpt upp resultatet på sista raden.

Men en årsredovisning är inte bara kronor och ören. Den är också en värdemätare på hur väl fullmäktiges mål uppfylls. Vid sidan av ökad utbildningsnivå och positiv befolkningsutveckling är minskat fossilberoende kommunfullmäktiges övergripande mål.

Plus och minus

Vårt kommunägda bolag Nordanstigs Bostäder AB bröt trenden och visar minusresultat för förra året, -4,4 miljoner kronor. Bolaget äger och förvaltar egna hyresfastigheter, men förvaltar också kommunens fastigheter. Ökade driftskostnader och personalomkostnader för byte av bolagets tidigare vd drar ner resultatet.

Plus var det däremot för Nordanstigs Fjärrvärme AB som driver tre värmeanläggningar i kommunen. Resultatet stannade på drygt 1,1 miljoner kronor. Positiva siffror visar också Fiberstaden AB som samägs av Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner; 8,6 miljoner kronor. Bolaget sköter bland annat it-driften åt ägarkommunerna och bygger och driver fiberstadsnäten.

Miljoner på fibernätet

Fiberinfrastrukturen hade en egen punkt på måndagens agenda. Mellan år 2000 och i dag har beslut tagits om cirka 90 miljoner kronor till fiberutbyggnad i vår kommun. Av dessa har nära 70 miljoner avsatts under de senaste åtta åren fick fullmäktige veta innan ledamöterna godkände informationen.

Coronapandemin har i många fall lett till nya arbetssätt runt om i Sverige och världen. Som ett sätt att minska risken för smittspridning slopades tillfälligt förseningsavgifterna inom länets bibliotekssamarbete HelGe. Det har visat sig att böcker och media återlämnas trots att förseningsavgifterna inte tagits ut.

Forskningssamarbete med Miun

Kommunfullmäktige beslutade nu att permanent ta bort förseningsavgifterna för att göra biblioteken mer inbjudande och tillgängliga. Påminnelser kommer även fortsättningsvis att gå ut, och boklånare som inte återlämnat kan räkna med en faktura för bokens kostnad. Förutsättningen för att förseningsavgiften slopas är att samma beslut tas i HelGe-samarbetets alla kommuner.

Kommunfullmäktige beslutade också att gå in i ett fyraårigt samarbete med Mittuniversitetet (Miun). Syftet är att gemensamt ta fram idéer och forskningsuppslag som kan stärka oss som kommun och effektivisera våra verksamheter. Kommunen och Mittuniversitetet satsar två miljoner kronor vardera som kan sökas för forskningsprojekt.

Läs vår tidigare nyhet om mål- och resultatuppfyllelse

Vår tidigare nyhet om samverkan med Mittuniversitetet

Årsredovisning 2021 , 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

En kvinna i en ladugård lutar sig mot foderränna med kor i bakgrunden.

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se