MENY


Du svarar väl på folkhälsoenkäten?

I februari skickades inbjudningar ut till slumpmässigt utvalda invånare att delta i Folkhälsomyndighetens återkommande folkhälsoenkät. Hör du till dem som fått enkäten men inte svarat än så ber vi dig göra det.

Genom att delta i undersökningen "Hälsa på lika villkor?" hjälper du politiker och myndigheter att fatta beslut som gäller vår hälsa. Enkäten som genomförts regelbundet av Folkhälsomyndigheten sedan 2004 är Sveriges största nationella undersökning om befolkningens hälsa och hur den utvecklas under tid.

Det är frivilligt att delta i undersökningen men alla svar är viktiga. Genom att berätta om din hälsa och ditt liv visar du vad som behöver prioriteras inom folkhälsoarbetet. Resultatet av enkäten ligger bland annat till grund för nationella och regionala politiska beslut så att sjukdomar och ohälsa kan förebyggas.

Årets enkät innehåller även tilläggsfrågor som handlar om hur du upplevt coronapandemin och hur du uppfattar att samhället hanterat pandemin.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens enkät "Hälsa på lika villkor?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

woman hand is holding red heart, love and health care concept

För mer information

Anna Maria Landewall Norfall, trygghets- och folkhälsostrateg
0652-362 14, anna-maria.landewall.norfall@nordanstig.se