MENY


Begränsad skolskjuts efter inställd busstrafik

All skolskjuts i vår kommun, förutom den som sker med Hudik Taxi, är inställd på grund av besvärligt trafikläge. Trafiken med X-trafik kan eventuellt återupptas under morgonen.

På grund av väderläget har X-trafik på morgonen ställt in all busstrafik i länet, preliminärt till klockan 08.00. Inställelsen gäller såväl stadstrafik som landsortstrafik.

Även Byberg & Nordin har ställt in sina skolturer. Däremot kör Hudik Taxi sina skolskjutsturer inom Nordanstigs kommun.

Vårdnadshavare får själv se till att elever kommer till skolan. X-trafik hoppas kunna återuppta trafiken under morgonen.

Bilden visar en busshållplats på vintern.

För mer information

Helena Van Brakel, skolskjutshandläggare
0652-361 70, helena.van-brakel@nordanstig.se