MENY


Trolska Skogen får köpa arrenderad mark

Effektivare krisledningsnämnd och turistdragare i Mellanfjärden får köpa mark var några av kommunfullmäktiges beslut under måndagskvällen.

Kvinnojouren Vändpunkten stöttar kvinnor och tjejer som utsatts för någon form av förtryck eller våld. Vid måndagens kommunfullmäktige berättade representanter från Kvinnojouren om föreningens verksamhet och arbete i Hudiksvall och Nordanstig.

Stödsamtal – under pandemin digitalt – och skyddat boende är några av de insatser som jouren bistår med. Kontakt med advokater och sjukvård är andra. Förebyggande verksamhet sker genom Tjejjouren, bland annat med en nyligen genomförd föreläsning för niorna på Bergsjö skola.

De beskrev en i många stycken dyster statistik, bland annat en fördubbling av antalet stödsökande i de två kommunerna under 2021.

"Ingen avsikt fara med osanning"

Ledamöternas frågestund inleddes med en fråga till den moderate oppositionsföreträdaren. Stig Eng (C), krävde en offentlig ursäkt för innehållet i en annons om att majoriteten i sin budget vill satsa 100 miljoner kronor på renovering av kommunhuset och lika mycket på renovering av Bergsjö skola.

Både Ola Wigg (S) och Stefan Berg (Nop) anslöt i kritiken och förklarade att något sådant inte finns i budgeten. Däremot har uppgiften funnits i en lokalresursutredning framtagen av tjänstepersoner berättade de.

Tor Tolander (M) förklarade att Moderaterna inte haft för avsikt att fara med osanning, och har man gjort det kommer det att korrigeras, sa han.

Yrkanden om återremiss

Trolska Skogen är en av kommunens stora publikdragare. Sagoskogen med sina levande teateräventyr lockar varje år tusentals besökare och verksamheten bedrivs på arrenderad kommunal mark i Mellanfjärden. Sedan 2019 finns önskemål om att få köpa marken för att kunna göra egna investeringar i verksamheten.

Förvaltningen har värderat marken till värdet på den skog som finns på den; 450 000 kronor. Både Nordanstigspartiet.se och Sverigedemokraterna yrkade på återremiss för att genomföra oberoende värderingar och SD ville se en klausul om återköpsrätt för kommunen. Efter ajournering och votering beslutade fullmäktige att fastslå priset och godkänna försäljningen.

Samlas med kort varsel

Dagens krisledningsnämnd i Nordanstigs kommun består av kommunstyrelsens 13 ledamöter. Fullmäktige beslutade nu att från 1 april 2022 minska antalet ledamöter till fem och att inga ersättare utses. Skälet är att det med kort varsel kan vara svårt att samla så många som 13 ledamöter. Krisledningsnämnden består nu av Ola Wigg (S), ordförande, Stig Eng (C), vide ordförande, Carina Ohlson (C), Tor Tolander (M) och Sandra Bjelkelöv (SD).

I sammanhanget kan nämnas att krisledningsnämnden inte behövt sammankallas vare sig under pandemin eller med anledning av kriget i Ukraina.

Energibesparingsprojektet EPC effektiviserar energianvändningen i kommunens byggnader och bostäder. På köpet kommer bättre inomhusklimat och mindre miljö- och klimatpåverkan. I projektet planerades åtgärder även på äldreboendena Hagängsgården och Sörgården i Bergsjö.

"Riskerar viten"

Sedan dess har kommunfullmäktige fattat beslut om att bygga ett nytt särskilt boende i Bergsjö. De planerade investeringarna flyttas därför till Lilla Bålle, Bållebo förskola, Gnarps skola och nya förskola och till den nya idrottshallen i Bergsjö.

En motion från Sverigedemokraterna om att införa elektroniska dosetter i omsorgen avslogs efter votering. Den elektroniska dosetten påminner användaren att det är dags att ta medicinen. Avslaget motiveras med att dosetter, oavsett modell, är ett hjälpmedel som varje användare själv kan köpa.

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS är en återkommande punkt på kommunfullmäktige. Carina Ohlson (C), inledde punkten med att säga att läget är allvarligt. Nu finns fem gynnande beslut som inte verkställts inom den stipulerade tiden. Carina Ohlson lade ansvaret på fullmäktiges politiker för att bygget av nytt särskilt boende inte kommit igång och varnade för att kommunen kan komma att tvingas betala dyra viten.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se