MENY


Välbesökt möte för fibernyfikna

Frågorna var nyfikna och många inför de fiberprojekt som nu startar. Runt 35 personer besökte Godtemplargården för att få veta mer om fiber till deras hus.

Vårt första informationsmöte i de nya bredbandsprojekten blev ganska välbesökt. Cirka 35 personer hade sökt sig till Godtemplargården i Jättendal där kommunen och Fiberstaden AB på tisdagskvällen informerade om kommande accessprojekt Håcksta/Hällan och Kvarnmon-Hårte-Bäling.

Mötet inleddes med hembakt fika innan kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng hälsade välkommen och berättade varför fiberinfrastruktur är så viktig för kommunens välmående och tillväxt.

Hur anmäla sig?

Därefter tog verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd över ordet och presenterade Sveriges bredbandsmål, vår bredbandsstatistik och våra fiberinvesteringar över tid.

Fiberstadens administrativa chef Anna-Carin Pålsson och vd Bia Larsson berättade hur planerings- och genomförandeprocessen kommer att gå till och hur intresserade anmäler sig och vilka betalningsalternativ som finns.

Fiber till 338 hus

Den första delen av den här stora bredbandssatsningen ger möjlighet för 338 adresser att ansluta sig. Den totala investeringen beräknas till cirka 13,5 miljoner kronor.

Från kommunen deltog förutom de tidigare nämnda även Tor Tolander, oppositionsföreträdare och Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare. Från Fiberstaden deltog också Jan-Erik Lärka.

Några vanliga frågor som ställdes

Får alla som beställer nu en fiberanslutning?
Alla som beställer innan respektive slutdatum och som har fastighet inom området får fiber.

Vad händer efter att jag signerat avtal?
Efterhand som området byggs kontaktas du av vår entreprenör som bokar upp ett möte. I dialog med entreprenören bestäms plats för överlämningspunkt mot gatan, schaktväg på tomten (närmast möjliga mot huset), plats för intagningspunkt till fastigheten och plats för mediaomvandlaren inomhus i direkt anslutning till borrhålet.

När är det klart?
Arbetet kommer att ske i etapper. Etapp 1 är Kvarnmon, Håckstagatan och Hällan. Planerad grävstart är hösten 2022. Samtliga områden ska vara klara senast december 2024.

Hur ser tidplanen ut för hela projektet?
Projekttiden är januari 2022-december 2024. En viktig och avgörande del i utbyggnaden är grävtillstånden från markägare. Dessa påverkar grävstarten.

Vad kostar det?
Kostnaden för att ansluta sig är nu kampanjpriset 16 000 kronor inklusive moms.

När ska jag betala?
Betalning sker när din bredbandsanslutning är helt klar.

Kan jag delbetala?
Ja. Det är möjligt att delbetala 299 kr i månaden i 60 månader.

Hur länge gäller priset?
Anslutning i efterhand sker till självkostnadspris – priser från 20 000 kronor och uppåt.

Läs mer om att ansluta ditt hus och följ utvecklingen på fiberstaden.se/anslut Länk till annan webbplats.

En grupp människor sitter vid kaffebord och lyssnar på föredragning.

För mer information

Fiberstaden AB
0650-55 60 00, info@fiberstaden.se


Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se