MENY


JO kritiserar dröjsmål i överklagande

Det tog för lång tid att överlämna överklagandet till förvaltningsrätten, anser Justitieombudsmannen.

Justitieombudsmannen. JO, riktar kritik mot Nordanstigs kommun för att överlämnande av ett överklagande dröjde. Enligt JO bör överlämnande till överinstans, i det här fallet förvaltningsrätten, ske inom en vecka. I ärendet som handlade om skolpeng för år 2019 överlämnades överklagandet först efter nio månader.

Dröjsmålet är inte acceptabelt enligt, JO som uppmanar kommunstyrelsen att se över rutinerna.

Kommunen har i sitt yttrande lyft att den klagande parten överklagat flera olika delar i ärendet och att det gjorts till domstolen istället för direkt till kommunen, vilket är den korrekta vägen. Därför har beslut och överklagande gått om varandra.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp