MENY


Gnarps förskolebygge försenas igen

Förseningar av förskolebygget i Gnarp har blivit näst intill ett stopp. Inflyttning i den toppmoderna förskolan riskerar att skjutas till efter sommaren.

Bygget av den nya förskolan i Gnarp har drabbats av återkommande förseningar. Den tidplan som kommunen och huvudentreprenören kommit överens om har entreprenören inte lyckats hålla.

Nu har tyvärr bygget till stora delar avstannat och diskussioner pågår mellan parterna kring färdigställandetid och datum för slutbesiktning.

– Det är förstås beklagligt att vi ännu en gång tvingats skjuta upp inflyttningen. Det är tråkigt för barnen, föräldrarna och personalen och för de nya barn som nu får tas emot lite improviserat, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Energisnålt och toppmodernt

Den ursprungliga planen var att förskolan skulle tas i bruk under hösten 2021.

– Vi kan i det här skedet inte säga ett datum för inflyttning. Vad vi däremot kan säga är att barnen i Gnarp kommer att få en jättefin och toppmodern förskola som ligger i framkant när det gäller hållbarhet, säger Thomaz Nordh, enhetschef för Teknik och hållbarhet.

Den nya förskolan är ett energisnålt passivhus och byggs av material som ska ge så lite miljöpåverkan som möjligt. Bland annat byggs husgrunden av återvunnet glas istället för betong, och regnvatten samlas för spolning av toaletter. På taket installeras solpaneler för elproduktion.

"Säkerheten i första hand"

Förseningarna påverkar i sin tur arbetet med utemiljön där förskolebarnen tillsammans med en arkitekt stått för utformningen.

– På grund av det har markarbetena inte kunnat starta och vi vill inte ha tunga maskiner på skolområdet även om arbetsplatsen inhägnas. Barnens säkerhet går alltid i första hand, säger Thomaz Nordh.

Även om inget ännu är bestämt utesluter han inte att inflyttningen kan komma att ske först efter sommaren. Då kan arbetet med utemiljön färdigställas under sommarlovet.

Illustration: Cage Copher, Street Monkey Architects

Illustration: Cage Copher, Street Monkey Architects

För mer information

Thomaz Nordh, enhetschef Teknik och hållbarhet
0652-360 00


Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se