MENY


Varför inte stabsläge i Nordanstig?

En god beredskap är inte samma sak som stabsläge. I vår kommun med sin gemensamma förvaltning finns inte stabsbehovet. Och vår beredskapsplanering skärptes för flera år sedan – och den är god!

Rysslands invasion av Ukraina har ökat oron i Europa och i världen. I vårt land och runt om i vår kommun finns också en oro, vilket är naturligt.

Vid en kris är det viktigt att insatserna står i nivå med de hot eller risker som finns. Insatserna ska inte vara mer omfattande än vad som för tillfället behövs. Däremot är det viktigt att en bra planering och beredskap finns för att trappa upp insatserna om situationen skulle kräva det.

– Vi ser i dag inget direkt krigshot mot Sverige, och som landsbygdskommun tycker jag att vi ska känna oss ganska trygga, säger kommunchef Erik Hedlund.

Lager av livsmedel

Beredskapsplaneringen i vår kommun för skärpta insatser – om det skulle visa sig behövas – har pågått sedan kommunens krisledningsgrupp samlades första gången morgonen för Rysslands invasion av Ukraina. Egentligen började den för flera år sedan i samband att säkerhetsläget i Europa försämrades.

Vi har som en av ytterst få kommuner ett beredskapslager av livsmedel för våra elever och äldre i omsorgen. Det finns också reservkraft och god IT-säkerhet. Våra trygghetsnav runt om i kommunen har kommunikationsmöjligheter och tillgång till vatten.

Inget behov av stabsläge

En del kommuner går vid kris upp i så kallat stabsläge. Man gör det för att korta beslutsvägarna mellan nämnder och förvaltningar. I vår kommun finns bara en förvaltning och därför är behovet av stabsläge mindre. Istället ansvarar vår krisledningsgrupp för arbetet vid kriser eller extraordinära händelser. Genom gruppen hålls också politiken uppdaterad.

– Det är ett väl sammansvetsat gäng med lång erfarenhet. Krisledningens fokus är att planera för att våra verksamheter även i kris ska kunna drivas så nära ett normalläge som möjligt.

"Robust planering, bra resurser"

Viktigt är också att vi alla hjälps åt att hantera den oro man kan känna för vad som händer. Genom att hålla dig informerad via betrodda nyhetskällor och svensk myndighetsinformation kan oro vara lättare att hantera. Var uppmärksam och källkritisk och sprid inte uppgifter du inte säkert vet är sanna. På krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns bekräftad och uppdaterad information.

Kommunen är en del av totalförsvaret och den huvudsakliga uppgiften vid kris är att upprätthålla samhällsservicen och samhällets funktioner.

– Alla förstår att det uppdraget är svårare vid en kris, och förstås ännu svårare i krig. Men vi har en robust planering, bra resurser och engagerade medarbetare – det har inte minst pandemin visat. Och som sagt, väldigt lite talar för ett krig i Sverige, säger Erik Hedlund.

Användbar information om läget i Europa

Kriget i Ukraina (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

 • Det här gör regeringen
 • Behöver jag vara orolig för krig i Sverige?
 • Om jodtabletter och strålning
 • Hantera din och andras oro
 • Var källkritisk och sprid inte rykten!

Vad kan jag som privatperson göra? (MSB.se) Länk till annan webbplats.

 • Skydda din information
 • Preppa solidariskt – hamstra inte
 • Prata med barnen

Hemberedskap – förbered dig inför en kris (MSB.se) Länk till annan webbplats.

 • Vad ska jag ha i krislådan?
 • Hur länge ska jag planera för?
 • Värme, vatten och information

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" (MSB.se) Länk till annan webbplats.

 • Skriv ut eller ladda ner

Frågor och svar om skyddsrum (MSB.se) Länk till annan webbplats.

 • Varför finns det inte skyddsrum till alla?
 • Vad ska jag ta med mig?
Innehåll i krislåda: tändstickor, konserv. havregryn, värmeljus, vattendunk.

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se