MENY


Fullmäktige: All hemtjänst blir kommunal igen

Händelserna i Ukraina fanns inte på kommunfullmäktiges ärendelista, men fick en hel del utrymme. Annars var måndagskvällens stora fråga den om hur kommunens hemtjänst ska bedrivas framöver.

Årets första kommunfullmäktige inleddes med några ord från församlingens ordförande Carin Walldin (S) med anledning av läget i Ukraina. Hon talade om det viktiga solidaritetsarbete som nu görs lokalt och ute i Europa och påminde om vikten av att värna demokratin varje dag.

Vänsterpartiets Petter Bykvist hade en fråga på samma tema. Vilken beredskap har vi i kommunen för att ta emot eventuella flyktingar från Ukraina?, undrade han. Kommunchef Erik Hedlund kunde berätta att kommunens krisledning samlades samma morgon som anfallet mot Ukraina inleddes. Åtgärder vidtogs liksom att beställa en inventering kring möjligheterna att ta emot flyktingar. Slutsatsen är att vi minst klarar samma antal som vid den stora flyktingvågen 2015.

Två alternativ

En fråga som lyfts under åren är vilken driftsform som hemtjänsten ska ha. Under kvällens sammanträde beslutade fullmäktige att all hemtjänst inklusive nattpatrullen ska bedrivas i egen regi. I och med beslutet avskaffas LOV, Lagen om valfrihetssystem, och privat hemtjänst kommer inte längre vara tillgänglig i vår kommun. Driftsformen anses inte lönsam för företagen med ett så pass litet underlag som Nordanstigs hemtjänstbrukare utgör.

Inför beslutet fanns ytterligare ett alternativ för framtidens hemtjänst i Nordanstig. Det innebar att avskaffa Nordanstigs kommuns valfrihetssystem inom hemtjänst, men istället upphandla all hemtjänst inklusive nattpatrull enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Nu föll valet alltså på att driva verksamheten helt själv.

Nöjda brukare

Lagen om valfrihet infördes i vår kommun 2010 och under åren har tre olika företag bedrivit hemtjänst. Ett av företagen sade upp sitt avtal 2020, varefter hemtjänstbrukarna till stora delar togs över av ett nytt företag. Mitt Liv som bedrivit hemtjänst sedan 2010 avvecklade företaget i samband med att verksamhetsledarna gick i pension. Genom en verksamhetsövergång tog kommunen över Mitt Livs medarbetare våren 2021.

Flera ledamöter lyfte fram det fina arbete som hemtjänstföretagen gjort under åren, något som också brukarundersökningar visat.

Under kvällen fick fullmäktiges ledamöter en lägesrapport över de stora fastighetsinvesteringar som pågår eller ligger i startgroparna. Arthur Engbergskolan där bara lekutrustning återstår, Gnarps nya förskola som närmar sig slutbesiktning och energieffektiviseringsprojektet EPC nämndes bland annat, liksom Bergsjös nya idrottshall som ska byggas.

Ökad borgen till bostadsbolaget

Nordanstig har nu en handlingsplan som en del i Sveriges livsmedelsstrategi. Fullmäktige antog planen som bland annat innebär att produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i kommunen ska öka med 50 procent till år 2030. Sysselsättningen i hela livsmedelskedjan ska också öka. Där är målet en ökning på tio procent till år 2030.

Mjölk, nöt- och griskött produceras i dag i kvantiteter som överstiger konsumtionen i kommunen. Däremot är kommunen långt ifrån självförsörjande inom varugrupperna grönsaker och potatis, även om det nu syns en uppgång av produktionen.

Nordanstigs Bostäder AB, som är kommunens fastighetsbolag, vill låna pengar bland annat till markköp, bygget av det nya energisnåla så kallade plusshuset i Gnarp och till tak-, fasad- och fönsterbyten. Fullmäktige sade på måndagskvällen ja till att utöka kommunens borgensåtagande med 31 miljoner kronor. Det samlade åtagandet uppgår därmed till drygt 181 miljoner kronor.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se