MENY


Nytt grepp för viktigt strategiarbete

Under två dagar har politiker och tjänstepersoner diskuterat framtida strategier för vår kommun. Inbjudna föreläsare har gett perspektiv och ny kunskap, bland annat om styrmodeller.

På det senare temat talade Christine Feuk från Sveriges kommuner och regioner. Bland annat betonade hon vikten av dialog mellan politik, förvaltning och medborgare.

Hon gjorde också en historisk exposé kring hur styrmodeller förändrats genom decennierna för att avsluta i tillitsbaserad styrning som nu vinner alltmer mark. Styrmodellen ökar medarbetarens frihet och ansvar, och sätter större fokus på medborgarens behov.

Enad politik framgångsfaktor

Dagarna innehöll också föredragningar från verksamheterna om hur vi arbetar i dag, utmaningar och framgångsfaktorer framåt. Näringslivsenheten berättade om arbetet med besöksnäring, inflyttning och kommande näringslivsstrategi.

Av de kommunala bolagen deltog MittSverige Vatten & Avfall och Nordanstigs bostäder AB med föredragningar och i dialogen.

Ett annat uppskattat inslag var Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Hon berättade hur Södertälje arbetat sig upp från en bottenplacering både i skolresultat, arbetslöshet och försörjningsstöd. Vändningen kom till stor del tack vare en enad politik och överflyttning av resurser till skolan, berättade hon.

Fokus på utveckling

Ett genomgående tema oavsett verksamhet är digitalisering som behöver slå igenom på i stort sett alla områden. Folkhälsan och hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030 var andra viktiga punkter.

De två dagarna tog visserligen avstamp i kommunfullmäktiges mål, men hade ett klart fokus på utveckling. Strategidagarna gav många tillfällen för både politiker och tjänstepersoner att ställa frågor till varandra och till föreläsarna.

Dagarna avslutades med ett panelsamtal på temat ”Vart vill vi leda Nordanstig?” där partiföreträdare gav sin syn på riktningen. Prioriterade områden som nämndes var skolan, samhällsplanering för byggande och mark för etableringar, kultur och föreningsliv och politikens professionalisering.

Uppskattat upplägg

Överlag gavs uppskattande omdömen om strategidagarna från deltagarna. Även kommunchef Erik Hedlund är nöjd med upplägget:

– Det var premiär för våra strategidagar i den här formen, och jag är glad över det fina mottagandet. Tydliga och långsiktiga strategier från våra förtroendevalda ger oss tjänstepersoner möjlighet att bättre greppa våra viktiga uppdrag. I sin tur är alla våra medarbetare viktiga för att ge störst nytta för kommuninvånarna. Övergripande strategier och mål ger oss utrymmet att förverkliga målen för dem vi är till för.

Föreläsare på storbildsskärm talar till en församlad folkskara i en konferenslokal.

Christine Feuk, SKR, talade om styrmodeller och vikten av en rak linje mellan politik och förvaltning.

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se