MENY


Avverkning planerad i Hassela

Under mars kommer Holmen Skog att avverka kring golfbanan och elljusspåret i Hassela. Arbetet beräknas pågå under två till tre veckor.

Under arbetets gång kommer skidspåret bitvis att påverkas. Där spåren påverkas kommer Hassela IF se till att det ändå blir farbart, det kommer alltså att gå utmärkt att motionera i spåren trots avverkningen.

I dagsläget har vi inget exakt datum för när avverkningen kommer att börja.

Karta över området i Hassela där avverkningen ska genomföras.

Avverkningen kommer att ske i rödmarkerade områden.

För mer information

Tony Carlsson, områdesansvarig Holmen Skog och Mark Mitt
070-311 25 95, t.carlsson@holmen.com