MENY


Berätta hur du mår i "Hälsa på lika villkor?"

Nu skickas inbjudningar ut till slumpmässigt utvalda invånare att delta i Folkhälsomyndighetens återkommande folkhälsoenkät. Genom att delta i undersökningen "Hälsa på lika villkor?" hjälper du politiker och myndigheter att fatta beslut som gäller vår hälsa.

Under den närmsta tiden kommer 900 kommuninvånare att få ett brev med en inbjudan att delta i folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?" Enkäten, som regelbundet genomförts av Folkhälsomyndigheten sedan 2004, är Sveriges största nationella undersökning om befolkningens hälsa och hur den utvecklas under tid.

Totalt är ungefär 350 000 människor slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen. Det är frivilligt att delta men alla svar är viktiga. Genom att berätta om din hälsa och ditt liv visar du vad som behöver prioriteras inom folkhälsoarbetet. Resultatet av enkäten ligger bland annat till grund för nationella och regionala politiska beslut så att sjukdomar och ohälsa kan förebyggas.

Årets enkät innehåller även tilläggsfrågor som handlar om hur du upplevt coronapandemin och hur du uppfattar att samhället hanterat pandemin.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens enkät "Hälsa på lika villkor?" Länk till annan webbplats.

Bilden visar en kvinna som håller upp ett rött tjärta.

Foto: Vecteezy.com

För mer information

Anna Maria Landewall Norfall, folkhälso- och trygghetsstrateg
0652-362 14, anna-maria.landewall.norfall@nordanstig.se