MENY


Högstadiets fjärrundervisning förlängs

Den omfattande smittspridningen i Nordanstig gör att fjärrundervisningen för högstadiet förlängs en vecka. De elever som önskar kan hämta matlådor med skollunch på skolan på orten där de bor.

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att ligga på höga nivåer i vår kommun. Skolledningen har därför beslutat att förlänga fjärrundervisningen för eleverna i år 7–9 vid Bergsjö skola. Det innebär att högstadiets elever kommer att arbeta hemifrån även under vecka 4.

Målsättningen är att återgå till närundervisning så fort smittläget medger, förhoppningsvis redan måndag 31 januari.

"Får sin undervisning"

– Närundervisning är alltid att föredra. Men i det här läget behöver vi göra vad vi kan för att begränsa smittspridningen i skolan och i samhället. Genom den här lösningen säkerställer vi att eleverna får den undervisning de ska ha samtidigt som vi minskar smittriskerna, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Skolan ansvarar för skollunchen även vid fjärrundervisning. Vår kost- och städenhet kommer att tillhandahålla lunchlådor för alla elever som så önskar.

Matlådorna kan hämtas ut vid två tillfällen under vecka 4 på skolan på den ort eleven bor:

  • Måndag kl. 11–14 (för måndag och tisdag)
  • Onsdag kl. 11–14 (för onsdag–fredag)

Elever anmäler önskemål om lunchlådor till klassmentor senast fredag 21 januari klockan 12.00.

För mer information

Anna Michiels, rektor
0652-367 16, anna.michiels@nordanstig.se