MENY


Gnarps elever formar sin egen skolgård

När de nya utemiljöerna på förskolan och skolan i Gnarp tar form är det barnen som är arkitekterna. De är delaktiga i allt ifrån idéarbetet till framtagande av modeller.

9I och med att den nya förskolan i Gnarp färdigställs så rustas förskolegården och skolgården av den intilliggande skolan upp. I samarbete med arkitekter och skolans personal har barnen fått vara med i skapandet av de nya gårdarna vid förskolan och skolan.

På förskolan har en mindre grupp av de äldsta barnen varit delaktiga och på skolan har årskurs 3 och 5 engagerat sig djupare i projektet. I fem möten under hösten har barn och elever tillsammans med arkitekturpedagogen Jessica Agoes analyserat gårdens användning idag och tagit fram idéer om hur den nya skolgården ska se ut. Därefter har det gjorts ritningar och bygget av den nya skolgården kan påbörjas.

Skolgårdsvandring och modellbygge

Under den första träffen får klasserna gå runt på skolgården och skriva ner vad de tycker är bra, vad som saknas och vad de skulle vilja ha på de olika ytorna. Miljön ska passa alla barn, både stora och små, så de får tänka på vad de själva önskar och vad som skulle kunna passa de andra barnen på skolan. Projektet har även en budget och idéer ska vara någorlunda realiserbara, ramar som var viktiga att ge barnen enligt Jessica. Till exempel går det inte att bygga en berg- och dalbana, även om det hade varit toppen enligt barnen. Utifrån sina idéer får barnen skissa på sin gård för att sen bygga upp den som en modell.

– När vi som arbetar i årskurs 3 hörde talas om skolgårdsprojektet och att eleverna skulle få vara med och påverka utformningen av nya skolgården nappade vi direkt. De här eleverna är otroligt kreativa och vi förstod att de skulle gå in för det här. I årskurs 5 har många elever önskat rekreationsplatser där de kan dra sig undan, sitta och prata och ha någonting att göra som passar de lite äldre eleverna, säger Lisa Öhman, lärare i årskurs 3.

Barnens idéer formar skolgården

Jessica Agoes är arkitekt och driver företaget Lekande stad som jobbar med stadsplanering med fokus på barn och unga.

– En skolgård är inte en statisk plats utan en föränderlig miljö som ska inspirera till lek. Genom att ta med barnen i skapandet av miljöerna kan vi integrera deras tankar och idéer på ett naturligt sätt och förhoppningsvis blir skolgården mer användbar och fantasifull. Det har varit inspirerande att arbeta med barnen i Gnarp, både på förskolan och skolan, de har så många bra idéer och kloka tankar! Det är viktigt att barnen förstår det och känner att vi vuxna lyssnar på dem. Jag har också en förhoppning om att barnen lärt sig mer kring arkitektur, att de fått inblick i hur en arkitekt arbetar och fått en känsla av att de kan vara med och påverka våran stad och våra utemiljöer, säger Jessica.

Jessica har tillsammans med landskapsarkitekter på Outer Space Arkitekter färdigställt ritningar utifrån de idéer och önskemål som kommit in under hösten. Barnen har i samband med den avslutande träffen fått ta del av ritningarna och träffa arkitekterna.

– Eleverna uttrycker själva att de känner igen sina idéer i arkitektens skisser. De känner verkligen att de fått vara en del i processen av den nya skolgården, säger Lisa Öhman.

Skolgården integreras i undervisningen

Skolan har en viktig roll för att skapa goda vanor kring fysisk aktivitet och hälsa. En skolgård som uppmuntrar till kreativitet, lek och rörelse är en viktig friskfaktor i den dagliga verksamheten. Att kunna använda skolgården och utemiljön i undervisningen i både skola och fritidshem ger en god möjlighet till att arbeta med heldagslärande.

– I det här skolprojektet har vi tagit stor hänsyn till elevernas delaktighet och inflytande vilket har berikat processen med att ta fram en helt ny skolgård. Elevernas kreativitet och enorma flöde av idéer ha fr gjort att vi kommer att få en helt annan skolgård än om det bara varit vi vuxna som kommit med tankar och synpunkter till skolgårdsprojektet, säger Katrinne Bylund, rektor Gnarps skola.

Skolgårdsprojektet, som är en del i en större upprustning av kommunens skolor, beräknas vara klart till höstterminen 2022.

(alt=””) Länk till annan webbplats.

Se filmen där barnen skapar sin skolgård.