MENY


Fjärde vaccindos till våra äldsta

Nu rekommenderas en andra påfyllnadsdos covidvaccin till boende på säbo och till personer med hemtjänst eller hemsjukvård.

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande intensiv i Sverige och i vårt län. Ett ökande antal fall har rapporterats de senaste veckorna också bland personer i grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom, som boende på särskilt boende, säbo.

Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som bor på säbo, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader efter den första.

Våra sköterskor vaccinerar

Våra sjuksköterskor kommer att ombesörja vaccination med en andra påfyllnadsdos till personer i våra särskilda boenden och till dem som har hemsjukvård. Personer med hemtjänst kommer inom kort att få information om hur vaccination med en andra påfyllnadsdos kommer att gå till.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendation gäller:

  • Personer som bor på SÄBO
  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård
  • Personer som är 80 år och äldre

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta: Varför vaccinera sig?

Risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccin skyddar mot sjukdom, allvarlig sjukdom och död i covid-19, och därför rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att de som löper störst risk för allvarlig sjukdom erbjuds en andra påfyllnadsdos. Det innebär för denna grupp sammantaget en fjärde vaccindos.

Bilden visar  hur en person får en spruta i armen.

För mer information

Anna Finnström, medicinskt ansvarig sjuksköterska
070-323 52 83, anna.finnstrom@nordanstig.se