Sommarlovsaktiviteter

Vi har för 2019 fått statliga medel till sommarlovsaktiviteter för barn och unga 615 år i kommunen.

Sommarlovsaktiviteter 2019

På Ungdomssidan samlar vi aktiviteter för barn och unga under sommarlovet.

Föreningar kan söka medel och ordna sommarlovsaktiviteter

Ansökan gör du genom att fylla i uppgifterna i ansökningsblanketten och skicka den till handläggare, senast 30 april 2019.

Sommarlovsaktiviteterna ska

  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • aktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga 6–15 år.

Vad händer sen?

Senast tio arbetsdagar efter att vi mottagit er ansökan kommer vi att skicka er en bekräftelse på detta.

När får vi pengarna?

Stödet till föreningen kommer att betalas ut när ansökan är beviljad.

Kontakt

Fritidsutvecklare

Andreas Mossnelid

070-578 31 40

Skicka ett meddelande till