Sök pengar

Det finns olika bidrag att söka för ungdomsföreningar

Ungdomsinitiativ finns att söka för 2019

För att beviljas bidrag

till ungdomsinitiativ måste genomförandet av din idé vara ett drogfritt och offentligt arrangemang, d.v.s. öppet för alla ungdomar som vill delta. Initiativet ska ses som ett evenemang och inte regelrätta investeringar. Dessutom beviljas bara bidrag till ungdomar mellan 13–25 år, som bor i Nordanstigs kommun.

Skollovsaktiviteter övriga (ej 2019)

I den av riksdagen beslutade budgeten 2019 från 12 december fanns inte avgiftsfria lovaktiviteter med.

Sommarlovsaktiviteter

Socialstyrelsen har 2019 fått i uppdrag av regeringen att administrera och fördela medel till kommunerna för sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6–15 år.

Kontakt

Brå-, folkhälso- och ANDT samordnare

Christin Hübenette

0652-362 14

073-275 54 95

Skicka ett meddelande till

Fritidsutvecklare

Andreas Mossnelid

070-578 31 40

Skicka ett meddelande till