MENY

Ansök om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019

Nu kan föreningar ansöka om regeringens bidrag till sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6–15 år. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att administrera och fördela medel till kommunerna för sommarlovsaktiviteter 2019. Ansökan skickas in senast den 30 april.

Föreningar och organisationer söker bidraget hos kommunen. Sommaraktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga i åldern 6–15 år, genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Ansökan

Blankett för ansökan finns på kommunens webbplats och skickas in senast den 30 april 2019. Inom 5–10 arbetsdagar efter sista ansökningsdatum skickas en bekräftelse med besked om ansökan beviljats eller avslagits. Stödet betalas ut när ansökan beviljats. En redovisning av hur pengarna använts ska skickas in efter sommaren.

nordanstig.se/foreningsbidrag


För mer information

Fritidsutvecklare

Andreas Mossnelid

070-578 31 40

Skicka ett meddelande till