Hjälp till barn och unga

Om du eller någon du känner inte mår bra - Här hittar du telefonnummer och tips om vart du kan vända dig om du eller någon du känner har problem.

Akut hjälp

Nödsituation med fara för liv, egendom eller miljö - ring 112
Information vid olyckor och kriser - ring 113 13
Polisen - inte akuta ärenden - ring 114 14
Sjukvårdsrådgivning - ring 1177