Kurser och aktiviteter

Ta ett skogsbad eller följ med på floravandring.

Solljus trålar genom skog.

Finn ditt inre lugn i hälsingeskogen.

Skogsbad vid Ersk-Matsgården

Skogsbad, eller Shinrin-Yoku som det heter på japanska, är en långsam vandring i naturen som avslutas med en te-cermoni. Under ett skogsbad öppnar vi våra sinnen och tar in skogens och naturens atmosfär. Vi rör oss i lugn takt, känner skogens dofter och använder alla sinnen för att uppleva naturen och levande varelser på ett vänligt sätt. Att skogsbada är avstressande och ökar det allmänna välbefinnandet.

Skogsbadet leds av Helena Johard som är certifierad natur- och skogsterapiguide. Helena är biolog, konstnär och forskare inom neurobiologi och så driver hon skogsbad på Frenellsgården i Längsterbodarna, Bergsjö.

Tid och plats

Skogsbad anordnas vid två tillfällen, lördag 18 juli 13:00–15:00 och 24 juli 13:30–15:30. Vandringen startar vid Ersk-Matsgården och tar cirka två timmar. Max 6 deltagare per tillfälle.

Bra att tänka på

Kläder efter väder, en extra tröja om det är svalt och sittunderlag. En flaska vatten kan också vara bra att ha med.

Kostnad och anmälan

En vandring kostar 300 kronor per person. Anmälan sker via www.embracedbytheforest.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller iskogensfamn@gmail.com.

Floravandring

Floran i naturliga fodermarker

Med naturliga fodermarker menas marker där man under lång tid tagit foder till djuren eller där djuren betat. Dessa marker har aldrig kultiverats eller blivit behandlade med produktionshöjande åtgärder, som exempelvis konstgödsling. De magra förhållandena och den goda hävden gav utrymme för en enorm artrikedom bland växterna. Idag är dessa ängar och naturbetesmarker betydligt färre, men de som finns kvar och vårdas visar ofta upp en artrik och ”ursprunglig” flora av ängsväxter.

Under vandringen går vi ut i markerna och tittar på ängsväxterna, försöker ta reda på vad de heter, varför de växer just där samt diskuterar kring praktiska exempel och de frågor som kommer upp. Vi pratar även om skötseln av marken och hur den kan påverka flora och fauna positivt eller negativt. Tag med fikakorgen om du skulle bli kaffesugen samt lämpliga kläder och flora – om du har någon.

Aktiviteten är avgiftsfri och det är bara att dyka upp.

Tid och plats

Ersk-Matsgården, Hassela, onsdag den 1 juli kl. 18.00. Vi beräknar att vara ute ett par timmar.

Frågor

Kontakta Anders Johansson, 010-22 514 46, anders.s.johansson@lansstyrelsen.se

Vi reserverar oss för eventuella förändringar. Vi följer myndigheternas rekommendationer och råd kring Covid-19. Tillsammans gör vi aktiviteten trygg.

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet och finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Lär dig göra fastbandshage på Ersk-Matsgården

Lär dig ett gammalt traditionellt hantverk. På den här kursen lär vi oss att göra fastbandshage. Vi kommer att hålla till utomhus på gården.

Tid och plats

Vi träffas sammanlagt fyra gånger: 11, 12, 25 och 26 juni. Tiden är 09.00–15.00 alla dagarna.

Anmälan och kostnad

Anmälan senast 8 juni 2020 till Anders Thyr på 070-335 64 66. Kursen kostar 1200 kr. I priset ingår fika för- och eftermiddag samt gammaldags lunch.

Kursen har begränsat antal platser då vi värnar om att kunna hålla avstånd.

Kursen ges i samarbete med ABF.

Lieslåtter – kurs i knackelie

Lär dig att hantera en lie – såväl slåtterteknik som att hålla den vass!

Kursledare är Mats Rosengren, mest känd som ”LieMats”, med flerårig erfarenhet av att leda kurser inom bl.a. lieslåtter – inte minst inom knackeliemetoden. Med denna metod ”knackar” man liebladets egg vasst istället för att slipa det.

Kursmoment:

  • Säkerhet
  • Inställning av lien
  • Knackning
  • Eventuellt slipning
  • Att bryna eggen
  • Slåtterteknik
  • Skötsel av ängen
  • Övning, övning, övning…

Kompletta vassa liar finns till utlåning samt utrustning för knackning. Möjlighet finns att köpa utrustning.

Varmt välkommen med din anmälan!

Tid och plats

Ersk-Matsgården, Hassela, fredag den 12 juni kl. 09.00-15.00

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Förtäring kan köpas på plats, alternativt medtas egen matsäck. Lämpliga kläder medtages – gärna grova skor.

Anmälan

Anmälan senast den 10 juni 2020 till Anders Thyr, 070-335 64 66. Begränsat deltagarantal.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar. Vi följer myndigheternas rekommendationer och råd kring Covid-19. Tillsammans gör vi aktiviteten trygg.