Natur, motion och friluftsliv

I vår kommun finns många aktiviteter runt natur och friluftsliv

Fritidsanläggningar

Kommunen har inga egna fritidsanläggningar. Det är föreningarna som äger och sköter om bad, elljusspår och liknande.

Kommunens föreningar kan hyra tider i Bergsjö badhus, gymnastiksalar i Bergsjö, gymnastiksalar i Harmånger och Ilsbo.