Kulturstrategi

Fram till måndag 29 mars 2021 kan du lämna synpunkter på kulturstrategin.

Vad tycker du?

Dina idéer och synpunkter är viktiga för att kulturen i högre grad ska stimulera till kreativitet, mångfald och utveckling i kommunen.

Som ett led i vårt arbete med att ta fram en kulturstrategi behöver vi din hjälp. Målet är att den under hösten ska beslutas i kommunfullmäktige.

Vi vill att du läser kommunens kulturstrategi och lämnar dina synpunkter
från måndag den 8 mars till och med måndag den 29 mars 2021

Vi tackar dig för att du medverkar. Du väljer själv om du vill vara anonym!

QR-kod till kulturstrategins synpunkter

QR-för att lämna synpunkter