Kulturenkät

Fram till 31 mars 2020 finns möjlighet att besvara några kulturfrågor i en enkät. Dina idéer och synpunkter är viktiga för att kulturen i högre grad ska stimulera till kreativitet, mångfald och utveckling i kommunen.

Vår kommun får ibland kritik i undersökningar för att inte lägga tillräckligt med pengar på kultur. Vi vet att Nordanstig trots det sprudlar av kulturella aktiviteter. Men kan det bli bättre? Vad tycker du? Vilken roll ska kommunen ha?

Dina synpunkter är värdefulla i det arbete som nu görs med att ta fram en Kulturplan. Målet är att den under hösten ska beslutas i kommunfullmäktige.

Vi bjuder också in alla intresserade till ett möte den 27 maj där ett utkast av kulturplanen kommer att presenteras. Plats och tid för mötet kommer att finnas i sociala medier och i Nordanstigarn. Håll utkik!

Vi tackar dig för att du medverkar i enkäten. Du svarar helt anonymt!