Beviljade bidrag 2021

Projekt- och visionsbidrag 2021

Inför årets ansökningar fanns 960 000 kronor att fördela. I år inkom 15 ansökningar, 13 ansökningar beviljades helt eller delvis.

Bergsjö Parkförening, 99 000 kr – bidrag till lekparksutrustning

Bergsjö Rid & Körsällskap, 11 079 kr – bidrag till bänkbord

Föreningen Hamnlyckan, 69 000 kr – bidrag till material till båthus

Föreningen Hamnlyckan, 60 000 kr – bidrag till minigolf- och boulebana

Harmångers Ridklubb, 150 000 kr – bidrag till en del av upprustning av elljusspår

Hassela Jakt & Sportskytte, 21 000 kr – bidrag till belysning vid skjutbana

Jättendals IF, 250 000 kr – bidrag till en del av utökning av elljusspår

Logen 2274 Dalens Ros, 30 000 kr – bidrag till golvunderhåll i B-salen

Nordanstigs Film- & Kulturförening, 72 000 kr – bidrag till material, lokalhyror vid filmprojekt för ungdomar

Norrhälsinge Järnsmides Gille, 35 000 kr – bidrag till material vid arrangemang av SM i smide

Somaliska föreningen, 43 000 kr – bidrag till projekt för att öka jämställdhet och jämlikhet bland somalier i Nordanstig

Älgereds Intresseförening, 40 000 kr – bidrag till discgolfkorgar till befintligt elljusspår

Älgereds Intresseförening, 18 000 kr – bidrag till upprustning av befintligt elljusspår och isbana vintertid vid Barrtjärn


Kommunstyrelsens spontankassa 2021

Gränsfors byalag, 7 700 kronor – nytt rep till pulkabacke

Ilsbo SK, 25 000 kronor – robotgräsklippare

Streetsports Nordanstig 25 000 kronor – hyra skateramp över sommaren

Stiftelsen Gropgården 25 000 – åtgärda läckande tank