Beviljade bidrag 2020

Projekt- och visionsbidrag 2020

Inför årets ansökningar fanns 960 000 kronor att fördela. I år inkom 15 ansökningar, samtliga beviljades helt eller delvis.

Bergsjö Atletklubb, 90 000 kr – Uteträningsmöjligheter för barn och unga

Bergsjö Atletklubb, 24 000 kr – Veteran-SM

Bergsjö Parkförening 70 000 kr – Byte av belysning i samlingslokal (servering)

Bolle Båtklubb, 5 500 kr – Anläggning av badstrand (bidrag till avgifter som behövs innan badstrand kan anläggas)

Föreningen Gymmix Gnarp, 50 000 kr – Ny träningsutrustning

Gnarps Ridklubb, 60 000 kr – Handikappanpassning av ridhuset

Hassela IF, 45 000 kr – Lamelltäckning av mellanpool för att minska kloravdunstning

Ilsbo Sportklubb, 35 000 kr – Renovering av lokal

Jättendals IF, 198 000 kr – Dvästa IP, fas 2

Kulturkapellet Sörfjärden, 122 225 kr – Upprustning av kapellet: fasad och fönster

Moningsands Samhällsförening, 10 000 kr – Transportabel bastu, tillgänglig för allmänheten

Moningsands Samhällsförening, 15 000 kr – Upprensning av stranden

Nordanstigs Motorklubb, 137 500 kr – Anlägga en spolplats för crosscyklar

Stocka Byalag, 100 000 kr – Handikappanpassning av kaj i Stocka och Ingaskär - pontonbåt


Kommunstyrelsens spontankassa 2020

För 2020 fanns det 250 000 kronor i budget för kommunstyrelsens spontankassa. Under 2020 beviljades 13 ansökningar och cirka 200 000 kronor betalades ut till följande föreningar:

Föreningen Hasselagården 10 000 kronor – Teaterföreställning

Bergsjö atletklubb 20 000 kronor – Ungdoms-SM

S:t Staffans kapell 7 680 kronor – Tryckning av bok

Grängsjö byalag 4 915 kronor - Avgift för installation av nytt avlopp

Jättendals hembygds/fornminnes 25 000 kronor - Målning av vägg på hembygdsgård

Harmångers fiskevårdsområde 4 248 kronor - Inköp av elmotor

Hasselabygdens GK 12 927 kronor - Missat hyresbidrag

Åsvallens Slåtterförening 10 000 - Nya sittbänkar

RPG Nordanstig 25 000 - Aktiviteter coronaisolerade äldre

Föreningen Hamnlyckan 25 000 - Reparation av lekplats

Hassela IF 14 000 - Utegym

Hasselabygdens GK 17 000 - Utbildning

Streetsports Nordanstig, 25 000 kr – Skateutrustning och skateresa