Beviljade bidrag 2019

Projekt- och visionsbidrag 2019

Inför årets ansökningar fanns 460 000 kronor att fördela. Budget för bidragen har mer än halverats på grund av kommunens ekonomiska läge.

Till och med den 15 mars hade 20 ansökningar inkommit till en sammanlagd summa av 1 801 664 kronor. I ett förslag till kommunstyrelsen lyftes ansökningar som prioriterades enligt följande kriterier:

  • Barn/ungdomsverksamhet
  • Stödet stimulerar eller är en förutsättning för föreningens verksamhet
  • Möten över generationsgränser och kulturer
  • En pågående process som gör stödet uppväxlingsbart med andra offentliga medel
  • Ansökningar med likvärdiga investeringsposter föreslås få samma belopp

Fördelningen som föreslogs och som antogs av kommunstyrelsen den 7 maj ser ut så här

Bergsjö IF, 32 000 kr – Målburar till yngre spelare

Bergsjö Parkförening, 10 000 kr – Bidrag till en del av renovering av parken

Grängsjö Byalag, 20 000 kr – Bidrag till en del av bytet av avloppsanläggning

Hassela IF, 75 000 kr – Del 2 av projektet med vattenrutschbanan

Hassela Jakt- och sportskytteklubb, 80 000 kr – Renovering och handikappanpassning av 22rl-bana

Jussi Björlingsällskapet, 10 000 kr – Årliga Jussifesten med internationella deltagare

Jättendals IF, 80 000 kr – Bidrag till en del av uppbyggnaden och iordningställandet av Dvästa IP

Nordanstigs film- och kulturförening, 30 000 kr – Filmprojekt som syftar till att skapa gemenskap och nätverk för alla åldrar

Nordanstigs MK, 13 000 kr – Bidrag till en del av materialet till renovering av klubbstuga

Röstagårdens Bygdegårdsförening, 50 000 kr – Renovering av tak och isolering

Röstagårdens Bygdegårdsförening, 25 000 kr – Renovering av handikapptoalett

Sörfjärdens Golfklubb, 35 000 kr – Utveckling av juniorernas träningsmöjligheter

Kommunstyrelsens Spontankassa 2019

För 2019 finns det 250 000 kronor avsatta i budgeten för detta bidrag. Hittills (januari 2020) har följande föreningar beviljats bidrag.

Ilsbo Hembygds- och fornminnesförening, 25 000 kronor – 100-årsjubileum för företaget som senare blev Bröderna Höglund Verkstäder AB

Sörfjärdens Fiskehamnsförening, 20 000 kronor – Badtrappor till piren

Föreningen Hasselagården 10 000 kronor – Nationaldagsfirande

Ströms Bruksorkester 13 000 kronor – Dokumentärfilm om orkestern

Stocka Bågskytteklubb 6 610 kronor – Byte av låssystem

Hassela IF 12 000 kronor – Konstkurs för ungdom

Bergsjö Rid och körsällskap 5 949 kronor – Nytt kylskåp

Nordanstigs Konstförening 15 000 kronor – Bussresa till Jamtli

Stocka FH 10 000 kronor – Handikappramp till lokalen

Harmånger Byaspan 25 000 kronor – Uppstart av förening

Kölsjöns Intresseförening 5098 kronor – Utställning Finnbygden