Beviljade bidrag 2017

Beviljade Projekt och Visionsbidrag 2017

I maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om hur de 960 000 kr som avsatts till bidragsformerna Visionsbidrag och Projektbidrag skulle fördelas. 

I år kom totalt 39 ansökningar in med ett sammanlagt belopp på 2 734 369 kronor och de budgeterade medlen fördelades på följande 23 föreningar:

Alternativkretsen Hälsingland, 15 000 kr
Språkträning för utlandsfödda i bondgårdsmiljö.

Bergsjö Rid- och körsällskap, 60 914 kr
Upprustning och tillgänglighetsanpassning.

Eritreanska föreningen, 30 000 kr
Nya vänner - för samarbete med bl.a. Ilsbo SK och LRF.

Föreningen Hasselagården, 104 063 kr
Investerig av ny hiss.

Föreningen Hasselagården, 7 000 kr
Uppstart av ungdomsgård.

Gnarps Ridklubb, 48 000 kr
Renovering av stallbyggnad. 

Gällsta IK, 150 000 kr
Byte av täckduk till ishallens tak.

Hassela IF, 54 990 kronor
Påbörja arbetet med vattenrutschbana.

Hassela Medeltidsförening, 25 000 kr
Barntema på Medeltidsdagarna - lärlingsspel.

Ilsbo Hembygds- och fornminnesförening, 10 000 kr
Bidrag till fiberanslutning.

Ilsbo Sportklubb, 60 000 kr
Inköp av ny åkgräsklippare.

Integrationsföreningen Nordanstig, 50 000 kr
Sommarfest 2017 i samarbete med flera föreningar.

Logen Dalens Ros - GT-Gården i Jättendal, 50 000 kr
Utbyte av pelletsbrännare.

Lönnångersfjärdens Hamnförening, 10 000 kr
Fiberanslutning till hamnstugan.

Nordanstigs Föreningsråd, 75 000 kr
Öka samverkan mellan kommun och civilsamhälle.

Nordanstigs musik- och kulturförening, 10 000 kr
Upprustning av inspelningslokal.

Nordanstigs Spelmanslag, 20 000 kr
Dokumentation av samtida folkmusik från Nordanstig.

RPG Nordanstig, 20 000 kr
Kulturevenemang på kommunens äldreboenden.

Stocka Byalag, 20 000 kr
Åtgärder på Sjömanshemmet.

Stocka Folkets Hus, 50 000 kr
Utbyte av pelletsbrännare.

Stora Cirkel Förening, 25 000 kr
Stödja barn- och ungdomars utveckling genom konstnärling verksamhet.

Strömfacklan, 5 000 kr
Nationaldagsfirande 2017.

Vision af Enghsgården, 50 033 kr
Renovering av entré m.m.

Beviljade medel ur kommunstyrelsens
spontankassa 2017

Ungdomsfonden Gnarp, 15 000 kr
Inspirations- och berättarkväll med Chris Härenstam.

Stocka Folkets Hus, 10 000 kr
Reparation av pelletsanläggning.

Sörfjärdens Golfklubb, 20 000 kr
Fortsatt ungdomssatsning.

Bergsjö Atletklubb, 23 000 kr
Deltagande i ungdoms-SM i Landskrona. 

Ilsbo SK, 5 000 kr
Inköp av gräsuppsamlare och gödningsvagn.

Hassela IF, 15 000 kr
Familjedag på Stjärnan - Visor och tok.

Hasselabygdens Golfklubb, 4 000 kr
Inköp av TV. 

Bergsjö Atletklubb, 25 000 kr
Arrangemang av Junior-SM och Veteran-SM

Stora Cirkel Förening, 25 000 kr
Utveckling av verksamheten

Föreningen Hasselagården, 7 675 kr
Inredning till ungdomsgården

Jättendals IF, gymnastiksektionen, 2 798 kr
Inköp av material till barngymnastik

Stocka Hamnförening, 20 000 kr
Akut dränering av parkeringen vid Stocka gästhamn

Harmångers Ungdomsgård, 4 990 kr
Inköp av dator

Rönnskärs Samfällighetsförening, 25 000 kr
Stormskadad vågbrytare

Nordanstigs konstförening, 15 000 kr
Utveckling av föreningen genom kursdeltagande

Beviljade bidrag till ledarutbildning 2017

Gällsta IK, 12 400 kr
Barn- och ungdomsutbildning, 2 personer.
Träningslära, 2 personer.

Bergsjö Dansstudio, 1 891 kr
Workshop dans i skolan, 1 person.

Sörfjärdens Golfklubb, 5 000 kr
Kurs "grym golfare", 1 person.

EFS Missionsförsamling Jättendal, 18 000 kr
Föreningslära och demokratilära, 4 personer

Bergsjö Atletklubb, 21 000 kr
Tränarutbildning barn- och ungdom, 6 personer

Gällsta IK, 13 500 kr
Grundkurs för tränare, 5 personer

Bergsjö Dansstudio, 17 500 kr
Inlärning genom motorik, 4 personer

Bergsjö Dansstudio, 4 700 kr
Barnyoga steg 2, 1 person